Meidoornbos onder handen op Natuurwerkdag Menork

22.02.2020

Dankzij de aanwezigheid van Rinse, Harm, Rudmer, Sander, Michiel en Willem kan er op vrijdag 21 februari een mooie ingreep plaatsvinden in De Venebuurt. Het meidoornbos dat ondertussen al weer 11 jaar geleden werd aangeplant, is hoognodig aan uitdunning toe. Voorkomen moet worden dat het struikgewas gaat veranderen in heuse bomen. Dat beeld is niet gewenst vanwege de open structuur in het westelijk deel van natuurgebied De Van Oordts Mersken maar zeker ook niet wat de populaties broedvogels betreft. Het meidoornbos is, zoals destijds ook werd verwacht, een toevluchtoord geworden voor talloze zangvogels. Het dichte bos biedt broed- en schuilgelegenheid aan vogelsoorten als zwartkop, grasmus, putter, merel en tjiftjaf. Maar tussen de meidoornstruiken krioelt het ook van de insecten waar vogels als rietgors, rietzanger, karekiet en fits hun verdiensten mee doen.  De jaarlijkse aanwezigheid van veelal ontelbare rupsjes van de meidoornstippelmot zorgt weer voor voedsel voor bijvoorbeeld mezen en de koekoek. 

Alle aanleiding om het meidoornbos constant te houden en daarvoor moeten dus periodiek de handen even uit de mouwen. Ook weer niet te ver uit de mouwen want de struiken prikken van alle kanten en daarom tegelijk ook monnikenwerk. Wat dat betreft goed dat het weer nog een beetje meewerkt want tussen alle oceaandepressies door is het net een paar uur droog. Dat het al weer waterkoud aanvoelt en het in de loop van de middag al weer gaat regenen mocht de pret niet drukken. Het vele werk hield de groep warm en al halverwege de middag konden we constateren dat het werk van het groepje van zes voldoende was geweest om het bos dit jaar weer mooi op een aanvaardbare hoogte te handhaven.

Het bos aan het einde van de dag..

De vogels zullen het zeker waarderen nu de open plekken zorgen voor meer licht en de struiken mede daardoor nog intenser zullen dichtgroeien en daarmee plek bieden aan de nesten. Deze dag zijn ook de loopbalken door het riet weer hersteld nadat de rietsnijders vorige week zijn vertrokken en het rietveld weer min of meer kaal hebben achtergelaten.