Menork bemenst ringstation in midden Zweden

03.08.2015

foto1Menork zoekt het deze vakantieperiode in het buitenland om daar de nodige ringervaring op te doen. Michiel is net terug van verre en indrukwekkende trips naar respectievelijk Griekenland en Noord Zweden; Willem, Wender en Gerrit zitten voor een paar weken in een Zweeds ringstation. Dat is in de buurt van Ansjön ergens op circa 100 kilometer oostelijk van het Noorse Trondheim. Op zondag 2 augustus is de eerste ringdag  samen met een Nederlands paar dat vanaf maandag 3 augustus voor ruim anderhalve week de fakkel overdraagt aan Menork. Mooi dat het een Hollandse aangelegenheid is want er is heel wat te bespreken alvorens de ringattributen daadwerkelijk overgedragen kunnen worden. Gemiddeld worden er een dertig vogels per ochtend gevangen in een jong loofbosgebied tussen de bergen en meren in dit deel van Zweden vlakbij de Noorse grens. Het is voor Menork echter meteen raak. Na een paar controles van de netten lijk het weliswaar geen topdag te worden totdat er in de loop van de ochtend een grote groep Sijsjes opduikt. De biometrische gegevens worden volgens Zweedse standaard genoteerd.koalmies Opvallend is dat het om veel adulte sijzen gaat waarvan vooral de ruiscores genoteerd moeten worden. Vooralsnog geen vogelsoorten die voor Menork ‘wereldvreemd’ zijn. Het lijstje zou – los van het grote aantal sijzen – goed passen in de lijst van de Venebuurt: barmsijs: 1, fitis: 18, koolmees 6, matkop: 1, merel 1, pimpelmees 7, rietgors 1, sijs: 71, zanglijster: 2, zwartkop 2, totaal 110 vogels waar onder 15 terugvangsten. Tussen de koolmezen twee exemplaren welke de gele kleur missen! Heel opmerkelijk dus, twee witte koolmezen..(foto). Met echter nog geen 10 graden en in de ochtend een graad of 3 tot 5 is het een stuk koeler dan in Nederland waar het juist vandaag ruim 30 graden is..