Menork neemt honneurs waar bij CES Tjeukemeer

15.04.2017

Wender (onder parasol) en vaste hulp Tjeukemeer Jan Stegeman op ringplek in rietkraag Tjeukemeer

Het spits is er af voor het CES project 2017 aan het Tjeukemeer. Normaal gesproken zou Jan de Jong uit Joure hier een aandeel in hebben, deze keer werd dat verzorgd door Menork.

Langstlopende CES project
Al vele tientallen jaren vindt er CES onderzoek plaats aan het Tjeukemeer. Het is daarmee de oudste en langst lopende CES locatie van Nederland. Vooral daarom ook is het van grote waarde dat er geen gaten in de mega databank van het Tjeukemeer ontstaan. En dat dreigde te gebeuren omdat collega De Jong recent een hartoperatie moest ondergaan en daardoor even letterlijk uit het veld geslagen is. Jaarlijks start het CES project in april en loopt door tot begin augustus. Het is bedoeld om de overleving en reproductie van broedvogels inzichtelijk te maken. Zodoende zijn er landelijk standaards ingebouwd en is het in elk geval nodig dat elke CES ronde (totaal 12 per jaar) plaatsvindt.

Averij
Aanleiding om op daartoe strekkend verzoek de honneurs tijdelijk waar te nemen zodat de langlopende CES informatie van Jan de Jong dit jaar geen averij zal oplopen. Overigens kon onze hulp relatief gemakkelijk geboden worden dankzij de trouwe aanwezigheid van Jan zijn vaste hulp Jan Stegeman. Een andere Jan dus maar die na een paar jaar trouwe hulp al goed weet hoe de hazen lopen in de rietkraag van het Tjeukemeer. Daardoor waren de netten in de vroege ochtend van vrijdag 14 april snel geplaatst op de daarvoor bestemde vaste CES plekken.

Wender en Jan Stegeman tijdens netcontroles Tjeukemeer

Landelijke databank
Totaal werden deze ochtend 32 vogels gevangen waar onder twee rietzangers, talrijke fitissen en een oude bekende zanglijster uit 2013. Ondanks de vrij krachtige westenwind en tamelijk koude weer, weken de aantallen niet af van die uit voorgaande jaren tijdens de eerste CES ronde, zo laat Jan de Jong ons een dag later al weten. Daarbij tekent hij aan dat de gegevens door hem al weer keurig in de landelijke databank zijn verwerkt. Dat wijst er dus op dat Jan de administratie al weer onder controle heeft en dat zijn herstel naar wens verloopt.