Menork neemt watermonsters ten behoeve van onderzoek pesticiden

18.06.2016

wettermonster1Vandaag zijn op ruim dertig plekken in Nederland watermonsters uit sloten genomen ten behoeve van het onderzoeksproject van Anne Kwak van de Universiteit in Nijmegen.wettermonster3
In 2016 en 2017 doet Anne onderzoek naar de mogelijke invloed van pesticiden op de broedresultaten van Boerenzwaluw, kleine karekiet en spreeuw.

Meest noordelijk
Met betrekking tot de boerenzwaluw ligt er onder andere een tweetal meetpunten in Fryslân als meest noordelijke plek, te weten in Hemrik en Langezwaag.
Beide locaties zijn onderzoeksplekken van Menork. Menork monsterde vanochtend in vier verschillende sloten of slootjes rond de betreffende boerenstallen.

Resultaten
De genomen monsters worden in de loop van de dag vanuit alle landelijke meetpunten ingezameld en onderzocht.
De resultaten van het totale onderzoek worden eerst eind 2017 verwacht.