Mis de Mus in Lippenhuizen niet!

08.12.2017

Een pas gevangen huismus en voorzien van gekleurde pootringetjes te Lippenhuizen

“Geef kleur aan ons project, mis de mus in Lippenhuizen niet” onder die slogan krijgen de inwoners van Lippenhuizen en omstreken een uitnodigende folder in de brievenbus.

Onderhoudsvrije tuin
Het gaat niet goed met “de mosk”. De huismus kan tegenwoordig maar moeilijk een plekje vinden om er te nestelen. Met de moderne manier van bouwen worden huizen en gebouwen letterlijk naadloos gebouwd waardoor er geen holtes of open dakpannen meer zijn waar de musjes veilig kunnen onderduiken voor het nageslacht.
Maar ook een jaarrond genoeg eten vinden, is voor de mus niet gemakkelijk meer.  In vroegere jaren liepen de kippen, geiten en konijnen los rond de huizen en was er altijd wel wat te vinden voor de mussen. Tegenwoordig zien we schoon geharkte tuintjes en zijn er zelfs mensen die met een “onderhoudsvrije tuin” vrijwel alle groen verruilen voor beton en steen.

Gezellig druk
Maar gelukkig voor de mussen zijn er ook (nog) veel dorpsbewoners die juist kiezen voor veel groen in de tuin. Daarnaast hangt men graag pindanetjes, vetbollen of zaadsilootjes op voor de altijd hongerige mussen en mezen. Dat maakt de tuin gezellig druk en de mussen weten er veelal wel raad mee! Zeker de combinatie voer en veel groen spreekt de mussen aan want bij onraad kunnen de altijd alerte mussen dan snel in het groen verdwijnen.

Gekleurde ringetjes
Om een goed beeld te krijgen hoe oud onze mussen kunnen worden, hoeveel jongen er nog groot worden en hoe onze dorpsmussen zich gedragen, heeft Vogelringstation Menork, gevestigd aan de Buorren 91 in Lippenhuizen, zes jaar geleden onderzoek gestart.
Er worden zo veel mogelijk mussen naar de tuin in Lippenhuizen gelokt. Met behulp van speciale netten werden er tot nog toe ruim 1.300 huismussen gevangen en voorzien van gekleurde ringetjes om beide pootjes. Dankzij deze ringetjes kunnen de vogels van afstand individueel worden herkend van achter het kamer of keukenraam. Deze aanpak maakt het mogelijk om de vogels in principe een leven lang te volgen. Ondertussen zijn er totaal liefst 2100 waarnemingen gedaan die betrekking hebben op een paar honderd geringde mussen.

Verdwenen mussen
Vogels die uit beeld verdwijnen, kunnen wijzen op sterfte maar ook op vertrek naar elders.
Om een beeld te krijgen waar de “verdwenen” mussen zich bevinden en of ze nog leven, roept Menork alle dorpsbewoners op om uit te kijken naar gekleurde mussen.
Gevraagd wordt om in eigen tuin de mussen goed te bekijken en liefst ook nog fotograferen wanneer ze gekleurde ringetjes dragen. Door precies aan te geven welke kleur ringetjes de vogel om welke poot dragen kunnen de individuen worden geïdentificeerd. Elke mus draag zodoende ook een klein aluminium ringetje waarop een unieke cijfercode staat. Deze is echter niet van afstand af te lezen en dus ook niet nodig wanneer de kleuren goed worden doorgegeven.

Lifelist
Wanneer veel dorpsbewoners gehoor geven aan de oproep, kan er een prachtig en uniek beeld worden verkregen van de Lippenhuster moskenpopulatie. Ervan uitgaande dat het beeld dat de Lippenhuister mussen laten zien ook representatief zal zijn voor de demografische ontwikkeling elders. Dorpsbewoners die een melding doen bij Menork kunnen rekenen op een zogenaamde lifelist van de waargenomen huismus. Daarin staat vermeld wanneer de mus werd voorzien van de ringetjes en hoe vaak de betreffende mus daarna nog werd gezien en waar. Dat maakt het ook leuk en interessant voor de waarnemers.

Als de actie slaagt zal Menork over enige tijd verslag doen van het onderzoek in de lokale dorpskrant. Op die manier hoopt Menork dat de Lippenhusters zich ook verbonden gaan voelen met het lot van de Lippenhuster mosken..

Downloads: Flyer Mis de Mus in Lippenhuizen niet