Najaarstrek in De Venebuurt op volle toeren

26.08.2016

Sperwergrasmus,-1kj, Venebuurt 25 augustus 2016

Sperwergrasmus,-1kj, Venebuurt 25 augustus 2016

Sperwergrasmus
Tijdens de trekvangsten werd er op donderdag 25 augustus in de Venebuurt een Sperwergrasmus in de netten aangetroffen. Slechts twee keer eerder werd de Sperwergrasmus als doortrekker in de Venebuurt waargenomen, te weten op 12 september 2007 en op 29 augustus 2013. In alle gevallen gaat het om onvolwassen vogels en dus uitsluitend tijdens de najaarstrek.
Volgens de literatuur broedt de Sperwergrasmus het dichts bijzijnd in Oost Duitsland en verder meer in oost Europa. Dus net als de waterrietzanger, die deze maand al twee keer werd aangetroffen in de Venebuurt, geen trekvogel vanuit het hoge Noorden maar vanuit oostelijker gelegen streken.
De sperwergrasmus is te herkennen aan zijn forse postuur, duidelijk een slag groter dan de tuinfluiter en de gebandeerde tekening in de vleugels. Jonge vogels hebben echter nog niet de fraaie ‘sperwerachtige’ tekening die volwassen mannetjes zo kenmerkend maken..

Ruipatroon
Op dezelfde ochtend werd ook een Snor gevangen met een opmerkelijk verlopend ruipatroon.

Handpenrui bij Snor, Venebuurt 25 augustus 2016

Handpenrui bij Snor, Venebuurt 25 augustus 2016

Zowel de buitenste twee als de binnenste vier handpennen waren oud en (iets) gesleten, de derde handpen (van buitenaf gerekend) was in groei terwijl de vierde tot en met de zesde handpen net nieuw waren geruid. Gebruikelijk bij zangvogels is evenwel een ruipatroon keurig vanaf handpen 10 tot en met handpen 1.
Ook de staartveren waren duidelijk net helemaal nieuw. Het meest in het oog springend waren verder de juveniele kleedkenmerken, te weten een donker bruingrijze iris en duidelijke tongvlekken.  Navraag bij deskundigen leert dat er nog relatief weinig bekend is over het ruiverloop bij de Snor en dat het daarom niet uitgesloten is dat partiële slagpenrui zich voor kan doen bij (vroege) jonge vogels..

Volle gang
Tussen de vangsten deze ochtend ook een tuinfluiter met (Duitse) Helgoland pootring. Allemaal tekenen dat de najaarstrek alweer in volle gang is!
Lees verder: https://www.menork.nl/actueel/ces-trek-venebuurt/