Acht jaar oude boerenzwaluw nog steeds productief in Langezwaag

05.06.2017

Oud mannetje uit 2009 al voor het achtste opvolgende jaar nestactief in het geitenhok aan de Lang Ein te Langezwaag (foto 3 juni 2017)

Het onderzoek met de Boerenzwaluw is dit jaar het negende jaar ingegaan. Elk jaar worden op drie onderzoekslocaties de zwaluwen nauwlettend in de gaten gehouden. Dankzij de ringetjes kennen we elk individu en weten sinds vorig jaar ook welke nesten ze bezetten en wat ze er jaarlijks van brouwen.

Oud manntje boerenzwaluw geboren in 2009 op onderzoekslocatie 02, nu al voor het achtste jaar present als broedvogel op locatie 03 te Langezwaag

terugkeer
Elk voorjaar  zien we uit naar de terugkeer van de zwaluwen. Zouden het onze eigen vogels weer zijn die de lange reis naar Afrika hebben overleefd? Onderzoek met zogenoemde kleine geolocatortjes leerde ons dat de zwaluwen erg ver weg trekken; de trekwegen liepen naar Kongo, Namibia of Botswana en dan bepaald niet over een rechte lijn. Kortom er wordt jaarlijks meer dan tienduizend kilometer gevlogen om de winter hier te ontwijken.

bejaarden
Ondertussen hebben we ook geleerd dat gemiddeld minder dan de helft van de broedvogels de reis overleefd, van de jonge vogels die voor het eerst de reis maken zal dat (veel) minder zijn. Een zwaluw die de tocht een keer heeft gemaakt, maakt meer kans om te overleven. Maar uiteindelijk behoort een zwaluw die vijf jaar oud is toch echt tot de bejaarden! Het is dus niet voor niks dat de zwaluwen elk jaar voor veel nageslacht zorgen om zodoende de populatie toch op peil te houden.

topper
Hoe dan ook, een van ‘onze’ zwaluwen leeft vooralsnog onder en boven de leeftijdswetten. Bij het begin van het onderzoeksproject in 2009 ringden we op 7 juni een nestjong in de boerderij van Sietse van der Wal te Langezwaag (locatie 02). Dit jong vierde zijn verjaardag op 26 mei dit jaar voor de achtste keer, het kwam namelijk in 2009 op 26 mei uit het ei, in een nest met nog vier broertjes en/of zusjes. In 2010 kregen we dit jong opnieuw in handen maar toen als (mannetje) broedvogel in het geitenhok van de overbuurman Geert Jan Fekken (locatie 03). En sindsdien is deze trouwe broedvogel niet meer uit beeld geweest! Elk jaar verzorgt dit mannetje, samen met veelal een ander vrouwtje, een nest met meerdere legsels waarbij hij, zoals recent uit onze bevindingen blijkt, hoogstwaarschijnlijk elk jaar gebruik maakt van zijn ‘eigen’ nest op dezelfde plek. Opgeteld zou het maar zo kunnen zijn dat dit mannetje in zijn leven liefst 80 jongen heeft grootgebracht! Een echte topper binnen ons project.