Betonwand voor de Oeverzwaluw Nijbeets weer klaar voor de start

Betonwand voor de Oeverzwaluw Nijbeets weer klaar voor de start

Op 20 maart 2024 hebben vrijwilligers van Geaflecht en Menork er weer voor gezorgd dat er vers zand in de [lees meer...]
Menork trapt nieuw seizoen af met theorieavond

Menork trapt nieuw seizoen af met theorieavond

Het is halverwege maart. Over enkele weken start het CES project, een landelijk netwerk waarbij (potentiële) broedvogels en hun jongen [lees meer...]
Jaarlijks onderhoud Venebuurt met vuur

Jaarlijks onderhoud Venebuurt met vuur

Jaarlijks is het nodig dat het onderzoeksgebied De Venebuurt een onderhoudsbeurt krijgt. In overleg met Staatsbosbeheer, wordt het beheer van [lees meer...]
Jaarrapport 2023 Venebuurt gereed

Jaarrapport 2023 Venebuurt gereed

Nadat op 16 november 2023 voor het laatst veldonderzoek plaatsvond in het proefgebied “De Venebuurt” ten noorden van het dorp [lees meer...]
Hoge overleving broedvogels, magere reproductie:verslag2023 Boerenzwaluw gereed

Hoge overleving broedvogels, magere reproductie:verslag2023 Boerenzwaluw gereed

Eén van de onderzoeksprojecten van Vogelringstation Menork is gedragsstudie aan de boerenzwaluw. Op een drietal vaste locaties in zuidoost Fryslân [lees meer...]
Open dag VRS Menork op 30 september 2023

Open dag VRS Menork op 30 september 2023

Nieuwsgierig naar hoe het vogelringen in de praktijk gaat? Hoe vogels worden gevangen, geringd en hoe de conditie van vogels [lees meer...]
CES-project Venebuurt 2023 voltooid

CES-project Venebuurt 2023 voltooid

Het CES project Venebuurt zit er voor 2023 weer op. Al sinds 2010 wordt er in het gebied bij Terwispel [lees meer...]
Zwaluwenwand Nij Beets weer klaar voor gebruik

Zwaluwenwand Nij Beets weer klaar voor gebruik

Een jaarlijks terugkerende klus. Het schoonmaken van de nestgaten in de betonnen kunstwand met nestgaten voor de Oeverzwaluw. Voor meer [lees meer...]
Wilgenbos uitgedund en nat pak op Werkdag Menork

Wilgenbos uitgedund en nat pak op Werkdag Menork

Jaarlijks is het nodig dat het onderzoeksgebied De Venebuurt hier en daar wat wordt gesnoeid. Het gebied bestaat voor een belangrijk [lees meer...]
Technisch medewerker Menork op 84 jarige leeftijd overleden

Technisch medewerker Menork op 84 jarige leeftijd overleden

In Memoriam (Wiemer Boomsma 1938-2022) Ons bereikte recent het droevige bericht dat op 22 december 2022 Wiemer Boomsma, op 84 jarige [lees meer...]
Vuurgoudhaantje Ouderkerk aan den IJssel onthult zijn trekroute

Vuurgoudhaantje Ouderkerk aan den IJssel onthult zijn trekroute

Het nagenoeg kleinste vogeltje van Europa: het vuurgoudhaantje. Wellicht mede daarom ook een vogelsoort waarvan relatief nog weinig bekend is [lees meer...]
Jaarverslag 2022 Boerenzwaluw gereed

Jaarverslag 2022 Boerenzwaluw gereed

Terwijl de allerlaatste boerenzwaluwen momenteel op doortrek zijn naar het warme en zonnige zuiden, ligt het jaarverslag van onderzoek met [lees meer...]
Certificeringsdag Eastermar voor zowel instructeurs als jonge (aspirant)ringers

Certificeringsdag Eastermar voor zowel instructeurs als jonge (aspirant)ringers

Periodiek worden er speciale certificeringsdagen ingelast voor de vrijwillige medewerkers van het Vogeltrekstation. Geen vrijblijvende aangelegenheid: de kwaliteit van het [lees meer...]
CES-project 2022 Venebuurt voltooid: gemiddelde score broedvogels

CES-project 2022 Venebuurt voltooid: gemiddelde score broedvogels

Op 6 augustus 2022 werd CES ronde 12 in de Venebuurt gedaan. Daarmee kwam een einde aan het onderzoek bij [lees meer...]
Vrijwilliger(s) gezocht (en gevonden) voor onderzoek bij Vogels

Vrijwilliger(s) gezocht (en gevonden) voor onderzoek bij Vogels

Oproep 15 juni 2022 Vogelringstation Menork, gevestigd in Lippenhuizen, zoekt per direct meerdere medewerk(st)ers voor het onderzoek bij Vogels. Bij het vele [lees meer...]
Laat uitgevlogen zwaluwjong terug op locatie

Laat uitgevlogen zwaluwjong terug op locatie

We gaven er geen kwartje meer voor.. Het is zaterdag 11 september 2021 als we nog eenmaal voor een allerlaatste controle [lees meer...]
‘Fryske Ljip’ uit 2010 broedend aangetroffen in Borne Overijssel

‘Fryske Ljip’ uit 2010 broedend aangetroffen in Borne Overijssel

Hoe bijzonder kan het zijn? Allereerst is het zelfs gewoon even schrikken dat je 12 jaar na het afsluiten van het [lees meer...]
2e boek ‘Ringedingetjes’ Jaap de Vries (83) bevestigt grote passie vogel(ringen)

2e boek ‘Ringedingetjes’ Jaap de Vries (83) bevestigt grote passie vogel(ringen)

Alles begon rond Jaap de Vries zou je kunnen zeggen. De oud notaris van Gytsjerk was halverwege de vorige eeuw [lees meer...]
Jaarverslag Venebuurt 2021 gereed

Jaarverslag Venebuurt 2021 gereed

Nadat op 24 oktober 2021 voor het laatst veldonderzoek plaatsvond in het proefgebied “De Venebuurt” ten noorden van het dorp [lees meer...]
Jaarrapport 2021 Boerenzwaluw

Jaarrapport 2021 Boerenzwaluw

Het onderzoek bij de boerenzwaluw vindt vanaf 2009 plaats. De laatste jaren richt het onderzoek zich op individuele broedprestaties van [lees meer...]
Noorse Oeverpieper op de Veerdam in Holwerd

Noorse Oeverpieper op de Veerdam in Holwerd

Niet met de intentie om de boot naar Ameland te nemen maar al foeragerend werd op 29 november op de [lees meer...]
Oude bekenden komen buurten in Liphústertuin

Oude bekenden komen buurten in Liphústertuin

Ondanks het donkere saaie novemberweer is er volop (te be-)leven in de tuin. Althans in de tuin in Lippenhuizen waar [lees meer...]
Late start geen obstakel voor goed productief jaar boerenzwaluw

Late start geen obstakel voor goed productief jaar boerenzwaluw

Nu de laatste boerenzwaluw geen zomer meer maakt, kan de balans weer worden opgemaakt van de broedprestaties gedurende het afgelopen [lees meer...]
CES 2021: fitis in vrije val, merel herstelt zich

CES 2021: fitis in vrije val, merel herstelt zich

Nadat de laatste CES ronde is gedaan binnen het hiervoor geldende tijdspad (jaarlijks) gelegen tussen 1 en 13 augustus is [lees meer...]
Weersomslag zorgt voor presentie boerenzwaluw op de onderzoekslocaties

Weersomslag zorgt voor presentie boerenzwaluw op de onderzoekslocaties

In het midden en zuiden van Nederland begrijpen ze er weinig van. Daar zijn collega onderzoekers al volop aan het [lees meer...]
Zwaluwenwand Nij Beets weer klaar voor gebruik

Zwaluwenwand Nij Beets weer klaar voor gebruik

Een jaarlijks terugkerende klus. Het schoonmaken van de nestgaten in de betonnen kunstwand met nestgaten voor de Oeverzwaluw. Voor meer [lees meer...]
Verslag CESproject Venebuurt 2020 gereed

Verslag CESproject Venebuurt 2020 gereed

Nadat op 7 november 2021 voor het laatst een controleronde werd gedaan in het proefgebied "De Venebuurt" ten noorden van [lees meer...]
Hybride ringmus x huismus in tuin Assen

Hybride ringmus x huismus in tuin Assen

Afgelopen vrijdag een opvallende vogel in het net in onze tuin te Assen..  Een hybride Ringmus X Huismus (door Michiel [lees meer...]
Jaarverslag onderzoek Boerenzwaluw 2020 gereed

Jaarverslag onderzoek Boerenzwaluw 2020 gereed

In 2020 werden vele uren besteed aan observatie. Pure observatie. Feitelijk gewoon kijken naar wat er zich afspeelt in de [lees meer...]
Eurobirdwatch en open dag Menork goed bezocht

Eurobirdwatch en open dag Menork goed bezocht

Weliswaar geen glimp van de zon en met de volle oostenwind in het gezicht toch ook dit jaar weer een [lees meer...]
CESjaar 2020 afgelopen: Opmerkelijk meer rietzangers; pimpelmees en snor weer op gemiddeld peil..

CESjaar 2020 afgelopen: Opmerkelijk meer rietzangers; pimpelmees en snor weer op gemiddeld peil..

Het CES-jaar 2020 is na de twaalfde vangstronde op 4 augustus afgelopen. Daarmee werd net als in de voorafgaande jaren [lees meer...]
Illegale werkzaamheden Wetterskip in Natura 2000 gebied Van Oordts Mersken

Illegale werkzaamheden Wetterskip in Natura 2000 gebied Van Oordts Mersken

Ook in Natura 2000 gebieden zijn vogels allesbehalve veilig. Tijdens het CES onderzoek in de van Oordst mersken onder Terwispel [lees meer...]
Boerenzwaluw: Strijd tussen nestpartners en surplus man vastgelegd

Boerenzwaluw: Strijd tussen nestpartners en surplus man vastgelegd

Sinds enkele jaren volgt Menork een tal broedvogels van de boerenzwaluw in een drietal schuren. Doel van het onderzoek is om [lees meer...]
Zeker 20 jaar oude Scholekster broedt op boomstam in Broeksterwoude

Zeker 20 jaar oude Scholekster broedt op boomstam in Broeksterwoude

Scholeksters staan erom bekend dat ze op grote hoogtes hun nest kunnen maken. Op daken van gebouwen maar ook op [lees meer...]
Laag terugkomstpercentage boerenzwaluw

Laag terugkomstpercentage boerenzwaluw

Komen er in een gemiddeld jaar zo’n vier van de tien broedvogels van het voorafgaande jaar terug in boerenstallen, dit [lees meer...]
Sperwer met opvallende oranje kleurring in Terwispel gespot

Sperwer met opvallende oranje kleurring in Terwispel gespot

Op woensdag 29 april des avonds op 18:00 uur werd op een erf bij een woning in Terwispel (midden Fryslân) [lees meer...]
Meidoornbos onder handen op Natuurwerkdag Menork

Meidoornbos onder handen op Natuurwerkdag Menork

Dankzij de aanwezigheid van Rinse, Harm, Rudmer, Sander, Michiel en Willem kan er op vrijdag 21 februari een mooie ingreep [lees meer...]
Huismus verhuist meer dan 20 kilometer

Huismus verhuist meer dan 20 kilometer

Van Huismussen is bekend dat ze niet graag trekken: hooguit wat rondzwerven rond de directe geboorteplekken. Ze doen hun naam [lees meer...]
Jaarrapporten 2019 Boerenzwaluw en CES-project gereed

Jaarrapporten 2019 Boerenzwaluw en CES-project gereed

Elk jaar worden er van de projecten van Menork jaarverslagen gemaakt. Deze dienen vooral als verantwoording aan beheerders en eigenaren [lees meer...]
Eurobirdwatch Venebuurt zonnig en vogelrijk

Eurobirdwatch Venebuurt zonnig en vogelrijk

Opnieuw trokken de thuisblijvers dit jaar aan het kortste eind. En ook al was die groep verreweg het meest 'vertegenwoordigd', [lees meer...]
Cetti's zanger nu ook in Venebuurt bij Terwispel

Cetti's zanger nu ook in Venebuurt bij Terwispel

Eigenlijk was het wachten op de eerste vangst van de Cettis zanger in de Venebuurt. De soort kent al decennia (heel) [lees meer...]
Onderzoek boerenzwaluw: derde legsel slechts weggelegd voor één paar

Onderzoek boerenzwaluw: derde legsel slechts weggelegd voor één paar

Dit jaar werden er, in tegenstelling tot de twee voorafgaande jaren, geen succesvolle drie-legsels gemeten bij het onderzoek bij de [lees meer...]
Mussen vierdaagse levert ruim honderd mussen op

Mussen vierdaagse levert ruim honderd mussen op

Loslopende kippen en niet te gecontroleerd graan voeren, geeft vrijwel zeker de garantie dat je mussen op bezoek krijgt. Zeker [lees meer...]
Ongekend aantal vogels bij CES in 2019

Ongekend aantal vogels bij CES in 2019

Het CES project zit er voor 2019 weer op. Jaarlijks worden volgens landelijk standaard protocol gedurende 12 ochtenden in de [lees meer...]
Rietzanger en CES project te beluisteren via Vroege Vogels radio

Rietzanger en CES project te beluisteren via Vroege Vogels radio

Op zondagochtend 23 juni is het CES en rietzangerproject van Menork via Vroege Vogels radio te beluisteren. Onlangs werd tijdens [lees meer...]
Overlevingscijfer boerenzwaluw dit jaar rond het gemiddelde

Overlevingscijfer boerenzwaluw dit jaar rond het gemiddelde

In tegenstelling tot berichten van andere onderzoekslocaties, lijkt het teruggekeerde aantal  broedvogels op de onderzoeksplekken in Langezwaag en Hemrik dit [lees meer...]
Acht jaar oude Ooievaar verongelukt op rijksweg A7

Acht jaar oude Ooievaar verongelukt op rijksweg A7

Bijna wekelijks gebeurt er op het traject tussen Heerenveen en Drachten wel een ongeluk op de rijksweg A7. Maar een aanrijding [lees meer...]
CES projecten Venebuurt en tuin Broeksterwoude van start

CES projecten Venebuurt en tuin Broeksterwoude van start

Nadat op 15 april al de aftrap werd gedaan in de tuin te Broeksterwoude ging ook het CES project in [lees meer...]
Huismus vliegt "record afstand" weg..

Huismus vliegt "record afstand" weg..

Van Huismussen is bekend dat ze niet graag trekken: hooguit wat uit-zwerven vanuit de directe geboorteplekken. Ze doen hun naam [lees meer...]
Boerenzwaluwen bezorgen Menork en (op)staleigenaren een boeiende avond

Boerenzwaluwen bezorgen Menork en (op)staleigenaren een boeiende avond

“Het zijn de zwaluwen die ons vanavond samenbinden”, zo opent Willem  vrijdag 1 maart 2019 de speciale bijeenkomst met (hobby)boeren. [lees meer...]
Jaarverslag onderzoek Boerenzwaluw 2018 gereed

Jaarverslag onderzoek Boerenzwaluw 2018 gereed

Elk jaar worden van de onderzoeksprojecten van Vogelringstation Menork jaarverslagen opgemaakt. Enerzijds is dat ter ondersteuning voor het opmaken van [lees meer...]
Project tuin Assen te zien op RTV-Drenthe

Project tuin Assen te zien op RTV-Drenthe

De regionale televisie ''RTV Drenthe" heeft op 9 november opnamen gemaakt van het ringen van vogels in de tuin. Dat [lees meer...]
Witkopstaartmezen in Broekstertuin

Witkopstaartmezen in Broekstertuin

Een dag ervoor krioelde het nog bijna letterlijk van de koperwieken en kramsvogels.. In de tuin aan de Willemstraat te Broeksterwoude [lees meer...]
Kolganzen (met halsbanden) weer present

Kolganzen (met halsbanden) weer present

Sinds enkele weken worden onze weilanden in toenemende mate opgevrolijkt met ganzen. Vogelaars heten de ganzen een warm welkom, boeren [lees meer...]
Trekvogelteldag Terwispel: geen trekvogels maar wel veel te zien!

Trekvogelteldag Terwispel: geen trekvogels maar wel veel te zien!

Ondertussen een ware traditie in Terwispel: de jaarlijkse Europese Vogelteldag van Vogelbescherming met de naam “Eurobirdwatch”(EBW). Op talrijke plekken in [lees meer...]
‘Burgumer’ Stormmeeuw afkomstig uit Noordwest Rusland

‘Burgumer’ Stormmeeuw afkomstig uit Noordwest Rusland

Stormmeeuwen worden de laatste jaren niet of nauwelijks nog geringd door Menork. Dit heeft alles te maken met de zachte [lees meer...]
Invasie sijzen uit oost en west?

Invasie sijzen uit oost en west?

Afgelopen winter werd gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer grote aantallen sijzen en barmsijzen. Dat viel ook op bij de [lees meer...]
Opeenvolgende jaren laten groot contrast zien in CES-aantallen Broeksterwoude

Opeenvolgende jaren laten groot contrast zien in CES-aantallen Broeksterwoude

CES project Broeksterwoude 2018 afgelopen: Groot contrast met aantal vorig jaar Na het recordjaar 2017 was 2018 een veel minder succesvol jaar voor [lees meer...]
CES project Venebuurt ten einde: minder vogels

CES project Venebuurt ten einde: minder vogels

CES project Venebuurt 2018 ten einde: Minder vogels, vooral mezen en fitis lieten het afweten Het CES project Venebuurt - 2018 is met [lees meer...]
Broedpaar Boerenzwaluw verzorgt twee nesten met 9 pullen

Broedpaar Boerenzwaluw verzorgt twee nesten met 9 pullen

Unieke waarneming in geitenstal Langezwaag: Broedpaar Boerenzwaluw verzorgt twee nesten met 9 pullen Individuele broedprestaties Na een paar jaar te hebben geëxperimenteerd, is [lees meer...]
Kunstwand Oeverzwaluwen voorziet in behoefte

Kunstwand Oeverzwaluwen voorziet in behoefte

Twee jaar geleden zorgde Van der Wiel Infra te Drachten er voor dat er speciale nestgelegenheid kwam voor de Oeverzwaluw [lees meer...]
Boerenzwaluwen vergiftigd door pesticiden

Boerenzwaluwen vergiftigd door pesticiden

Menork deed samen met een aantal andere onderzoekers in Nederland mee aan een onderzoek van CLM om bij de boerenzwaluw [lees meer...]
Boerenzwaluwproject al meteen spannend van start..

Boerenzwaluwproject al meteen spannend van start..

Op de drie onderzoekslocaties in Langezwaag en Hemrik is het onderzoek naar de prestaties van broedvogels van de boerenzwaluw in respectievelijk [lees meer...]
CES-projecten van start

CES-projecten van start

Elk jaar op precies 13 april starten de CES projecten. Binnen Nederland (maar ook in tal van andere landen) worden [lees meer...]
Invasie sijsjes ook merkbaar in tuinprojecten Menork

Invasie sijsjes ook merkbaar in tuinprojecten Menork

Deze winter wordt gekenmerkt door een invasie van sijzen en barmsijzen. Tijdens de najaarstrek werd vooral melding gemaakt van grote [lees meer...]
'Liphuister’ goudhaan op doorreis gevangen in Falsterbo

'Liphuister’ goudhaan op doorreis gevangen in Falsterbo

Falsterbo is bij uitstek de locatie waar de vogeltrek volop te bewonderen is. De meest zuidelijke punt van Scandinavië daar [lees meer...]
Jaarverslag onderzoek boerenzwaluw 2017

Jaarverslag onderzoek boerenzwaluw 2017

Elk jaar worden van de onderzoeksprojecten van Vogelringstation Menork jaarverslagen opgemaakt. Enerzijds is dat ter ondersteuning voor het opmaken van [lees meer...]
Mis de Mus in Lippenhuizen niet!

Mis de Mus in Lippenhuizen niet!

“Geef kleur aan ons project, mis de mus in Lippenhuizen niet” onder die slogan krijgen de inwoners van Lippenhuizen en omstreken een [lees meer...]
Noorse Vinken in de tuin

Noorse Vinken in de tuin

In veel tuinen - zeker als er af en toe ook nog wat vogelzaad wordt gestrooid - duiken in deze [lees meer...]
Beflijster tussen de mezen in tuin Lippenhuizen

Beflijster tussen de mezen in tuin Lippenhuizen

Wie denkt dat je voor het waarnemen van bijzondere vogelsoorten de hord op moet, heeft het mis. Dat kan ook gewoon [lees meer...]
Pleisterende Eenden en ganzen hoofdmoot teldag EBW-2017

Pleisterende Eenden en ganzen hoofdmoot teldag EBW-2017

Het is ondertussen een traditie geworden: De jaarlijkse teldag, het eerste weekend van oktober, die Menork samen met Geaflecht organiseert [lees meer...]
Steppearend als uitschieter tijdens verblijf Menork in Falsterbo

Steppearend als uitschieter tijdens verblijf Menork in Falsterbo

Het is altijd afwachten wat je te zien krijgt. Dat zeker, maar voor vogelaars uit bijna heel Europa staat één [lees meer...]
September nestjongen van boerenzwaluw verhongerd

September nestjongen van boerenzwaluw verhongerd

Slechts enkele paartjes slagen erin: drie broedsels grootbrengen in één seizoen.. Dit jaar volgde Menork 38 unieke nestparen* van de [lees meer...]
Boerenzwaluwproject te beluisteren via VARA's Vroege Vogels

Boerenzwaluwproject te beluisteren via VARA's Vroege Vogels

Recent ging natuurjournalist Rob Buiter met ons mee naar de stal van Theunis Algra te Hemrik. Voor VARA’s Vroege Vogels Radio [lees meer...]
CES project 2017 afgelopen: afname fitis; karekiet en rietzanger in de lift

CES project 2017 afgelopen: afname fitis; karekiet en rietzanger in de lift

Al vanaf 2010 doet “de Venebuurt” mee aan het landelijke zogeheten CES project. Bij ‘CES’ worden zangvogels volgens een internationaal [lees meer...]
Friese kieviten verspreiden zich over heel Europa

Friese kieviten verspreiden zich over heel Europa

Kieviten die in het voorjaar pal naast elkaar broeden, kunnen wel een paar duizend kilometer uit elkaar overwinteren. Dit ontdekte [lees meer...]
Acht jaar oude boerenzwaluw nog steeds productief in Langezwaag

Acht jaar oude boerenzwaluw nog steeds productief in Langezwaag

Het onderzoek met de Boerenzwaluw is dit jaar het negende jaar ingegaan. Elk jaar worden op drie onderzoekslocaties de zwaluwen [lees meer...]
Jaarlijkse paar- en nesttrouw aangetoond bij Boerenzwaluw

Jaarlijkse paar- en nesttrouw aangetoond bij Boerenzwaluw

Een prachtige opsteker direct bij het begin van het onderzoek bij boerenzwaluwen in 2017: een zeer productief broedpaar uit 2016 [lees meer...]
Tureluur met pootring uit San Sebastian doodgebeten bij bioboer in Maasland

Tureluur met pootring uit San Sebastian doodgebeten bij bioboer in Maasland

Een bijzondere melding maar met helaas een minder bijzondere doodsoorzaak. Dat is heel kort samengevat de vondst van een doodgebeten [lees meer...]
Zwartkop volgt Menork op twee verschillende CES-locaties in Fryslân

Zwartkop volgt Menork op twee verschillende CES-locaties in Fryslân

Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld: een vogel die de ringer volgt in plaats van andersom. Het overkwam Menork [lees meer...]
Onderzoek boerenzwaluw gestart met plaatsen insectenval

Onderzoek boerenzwaluw gestart met plaatsen insectenval

De start voor een nieuw seizoen bij het onderzoek bij de boerenzwaluw is vandaag gemaakt. Dat gebeurde op locatie 02 [lees meer...]
Huismus met lange lifelist in eigen tuin, geslagen door Sperwer

Huismus met lange lifelist in eigen tuin, geslagen door Sperwer

Het is zaterdag 22 april 2017, 17:30 uur: alarmerende koolmezen, een schaterende merel; er is duidelijk iets loos in de [lees meer...]
Menork neemt honneurs waar bij CES Tjeukemeer

Menork neemt honneurs waar bij CES Tjeukemeer

Het spits is er af voor het CES project 2017 aan het Tjeukemeer. Normaal gesproken zou Jan de Jong uit [lees meer...]
Kievitvrouw 'oranje-wit' na tien keer zuid-Frankrijk nog steeds present in De Dulf

Kievitvrouw 'oranje-wit' na tien keer zuid-Frankrijk nog steeds present in De Dulf

Beste proefkonijn nog steeds in leven.. Gister, vrijdag 24 maart 2017, werd een bijzondere kievit gespot in De Dulf. Een [lees meer...]
Wit Russische Witte Reiger opnieuw gespot

Wit Russische Witte Reiger opnieuw gespot

Op 18 januari kwam er een melding binnen van een Zilverreiger met kleurring. Een witte ring met daarop drie letters. [lees meer...]
Zweedse Blauwe Reiger slachtoffer van verkeer op Texel

Zweedse Blauwe Reiger slachtoffer van verkeer op Texel

Hoewel nog steeds een algemene soort, blauwe reigers zijn er tegenwoordig minder dan enkele decennia geleden. Op meerdere plekken zie je [lees meer...]
Pestvogel met (kleur)ringen vliegt tegen atrium appartementencomplex

Pestvogel met (kleur)ringen vliegt tegen atrium appartementencomplex

De meldingsdienst van Menork krijgt nagenoeg dagelijks meldingen binnen van gevonden vogels met ringen. Het melden van geringde vogels is [lees meer...]
Onderzoek Menork met Buizerds te zien bij Schooltelevisie Omrop Fryslân

Onderzoek Menork met Buizerds te zien bij Schooltelevisie Omrop Fryslân

Op 12 februari zal het schooltelevisie programma “Tsjek” van Omrop Fryslân aandacht besteden aan het onderzoek met Buizerds van Vogelringstation [lees meer...]
Een door Menork geringde Zweedse rietgors trekt naar Engeland

Een door Menork geringde Zweedse rietgors trekt naar Engeland

Mede met het oog op het uitwisselen van kennis en ervaring gaat Menork zo nu en dan op vogelsafari naar [lees meer...]
Wit Russische Zilverreiger gespot in Waverveen

Wit Russische Zilverreiger gespot in Waverveen

Op 18 januari kwam er een melding binnen van een Zilverreiger met kleurring. Een witte ring met daarop drie letters. [lees meer...]
Jaarrapport beschikbaar van project Venebuurt

Jaarrapport beschikbaar van project Venebuurt

Jaarlijks worden van elk onderzoeksproject dat Menork doet, jaarrapporten verzonden aan onder andere terreinbeheerders en Vogeltrekstation. De rapportage is een [lees meer...]
Nieuwe Baker belangrijke aanwinst voor ringers

Nieuwe Baker belangrijke aanwinst voor ringers

Identification of Europian Non-Passerines is  een uitgave van de BTO (Britisch Trust of Ornithology) en vervangt een eerdere editie van [lees meer...]
IJslandse koperwiek in tuin Broeksterwoude

IJslandse koperwiek in tuin Broeksterwoude

Wie denkt dat je voor het waarnemen van een bijzondere vogelsoort de hord op moet, heeft het mis. Dat kan net zo [lees meer...]
Boerenzwaluw jaarverslag 2016 gereed

Boerenzwaluw jaarverslag 2016 gereed

Afgelopen jaar werd er gericht onderzoek gedaan naar de individuele nestprestaties van boerenzwaluwen. Al sinds 2009 doet Menork onderzoek naar [lees meer...]
Noorse Torenvalk bereikt Nederlandse kust niet

Noorse Torenvalk bereikt Nederlandse kust niet

Dagelijks komen er meldingen van gevonden vogelringen binnen bij Menork. Dankzij de moeite die vinders van een vogelring nemen om [lees meer...]
Noorse Oeverpieper poseert op Zuidpier IJmuiden

Noorse Oeverpieper poseert op Zuidpier IJmuiden

Het zal je stellig niet vaak overkomen dat je een Oeverpieper met kleurringen mooi voor de lens krijgt en zodanig kunt [lees meer...]
Bladkoninkjes in Broeksterwoude

Bladkoninkjes in Broeksterwoude

Vooral het afgelopen decennium duikt er elk jaar een aantal bladkoninkjes in Nederland op. Eigenlijk heel vreemd want de soort broedt in [lees meer...]
Visarend uit de Muritz (D) gespot in Wetering (ov)

Visarend uit de Muritz (D) gespot in Wetering (ov)

Dagelijks komen er meldingen bij Menork binnen van gevonden vogels met ringen. De ene melding vaak nog mooier dan de [lees meer...]
Menork en Geaflecht in actie voor natuurbos Hemrikkerscharren

Menork en Geaflecht in actie voor natuurbos Hemrikkerscharren

Afspraak De afspraak dateert uit 2013. Toen Staatsbosbeheer een plan in uitvoering had om nagenoeg het gehele bos De Hemrikerscharren om [lees meer...]
Najaarstrek in De Venebuurt op volle toeren

Najaarstrek in De Venebuurt op volle toeren

Sperwergrasmus Tijdens de trekvangsten werd er op donderdag 25 augustus in de Venebuurt een Sperwergrasmus in de netten aangetroffen. Slechts twee [lees meer...]
CESproject 2016 levert gemiddeld minder vogels op

CESproject 2016 levert gemiddeld minder vogels op

Waterrietzanger als hekkensluiter.. CESproject 2016 levert gemiddeld minder vogels op Vandaag is de laatste ronde van het CES project 2016 in de [lees meer...]
Menork weer actief bij Zweeds ringstation

Menork weer actief bij Zweeds ringstation

Net als vorig jaar, doet Menork ook dit jaar weer mee aan de ringactiviteiten in Anssjön, midden Zweden. Dit jaar [lees meer...]
Zwartkop krijgt geolocator in tuin Broeksterwoude

Zwartkop krijgt geolocator in tuin Broeksterwoude

Begin deze week werd Harry de Boer benaderd door het Vogeltrekstation met het verzoek om eenmalig mee te werken aan [lees meer...]
Nieuw boek Handkenmerken vogels beschikbaar

Nieuw boek Handkenmerken vogels beschikbaar

Een belangrijke toevoeging aan de literatuur. Het in 2013 verschenen Franstalige boek van Laurent Demongin is nu ook in het Engels verkrijgbaar. [lees meer...]
Menork neemt watermonsters ten behoeve van onderzoek pesticiden

Menork neemt watermonsters ten behoeve van onderzoek pesticiden

Vandaag zijn op ruim dertig plekken in Nederland watermonsters uit sloten genomen ten behoeve van het onderzoeksproject van Anne Kwak [lees meer...]
Onderzoek naar individuele broedprestaties Boerenzwaluw

Onderzoek naar individuele broedprestaties Boerenzwaluw

Dit jaar is er weer een belangrijke vervolgstap gezet met betrekking tot de diepgang in het onderzoek bij de boerenzwaluw. [lees meer...]
Menork ontvangt CDA Statenfractie op Readtsjerkster boerenland

Menork ontvangt CDA Statenfractie op Readtsjerkster boerenland

Op uitnodiging van het Vogelringstation ’Menork’ brachten de fracties van CDA Fryslân en CDA Dantumadiel afgelopen woensdagmiddag een bezoek aan [lees meer...]
Oeverzwaluw profiteert van nieuwe kunstwand in Nij Beets

Oeverzwaluw profiteert van nieuwe kunstwand in Nij Beets

Afgelopen voorjaar werden er (mede) vanwege Menork op drie plaatsen kunstwanden voor Oeverzwaluwen klaargestoomd. Een in Nij Beets bij de [lees meer...]
Boerenzwaluwproject dit jaar weer in teken van onderzoek Pesticiden

Boerenzwaluwproject dit jaar weer in teken van onderzoek Pesticiden

Ingaande 2016 zal Menork met betrekking tot het onderzoek bij de boerenzwaluw nauw samenwerken met Anne Kwak, php-studente aan de [lees meer...]
Koude weer trekt huismus op voedervlonder

Koude weer trekt huismus op voedervlonder

Het koude aprilweer heeft stellig impact op broedvogels. Vooral vogels in open terreinen en vogels die leven van insecten, zoals [lees meer...]
Bosuil van 16 jaar oud dood gevonden bij Staphorst

Bosuil van 16 jaar oud dood gevonden bij Staphorst

Op vrijdag 15 april werd, al vroeg in de ochtend, een dode bosuil langs de Vijverweg in het Zwartedennebos te [lees meer...]
Spaans vogelringetje in braakbal van Steenuil

Spaans vogelringetje in braakbal van Steenuil

Een braakbal bij puur toeval openpluizen en dan een Spaans vogelringetje aantreffen.. Dat overkwam Mirjam Middelkoop gewoon in haar eigen tuin [lees meer...]
Betonwand voor Oeverzwaluwen bij zandwinput Nij Beets

Betonwand voor Oeverzwaluwen bij zandwinput Nij Beets

Afgelopen week is er een speciale kunstwand voor Oeverzwaluwen bij de zandwinput in Nij Beets verrezen. Dankzij een uitstekende samenwerking [lees meer...]
Blauwe Reiger uit Finland dood in weiland bij Mill (NB)

Blauwe Reiger uit Finland dood in weiland bij Mill (NB)

Dagelijks komen er meldingen van geringde vogels bij Menork binnen. Elke melding wordt door Menork geverifieerd en daar waar nodig [lees meer...]
Groot onderhoud Venebuurt samen met Staatsbosbeheer

Groot onderhoud Venebuurt samen met Staatsbosbeheer

Elk voorjaar is het raak. Onderhoud in en aan de Venebuurt. Vooral het wilgenbos en het meidoornbos moet van jaar [lees meer...]
Menork herstelt Kunstwand voor Oeverzaluwen in Aqua Zoo te Leeuwarden

Menork herstelt Kunstwand voor Oeverzaluwen in Aqua Zoo te Leeuwarden

Een geweldige fysieke krachtmeting was het.. Met acht mensen van Menork werd in één dag een heuse kunstwand voor oeverzwaluwen nieuwe [lees meer...]
Roerdomp komt buurten in projecttuin Broeksterwâld

Roerdomp komt buurten in projecttuin Broeksterwâld

Er werden al heel wat vreemde gasten gespot in de tuin aan de Willemstraat te Broeksterwoude. Maar eigenaar (en vogelringer) Harry [lees meer...]
Record aantal Kerkuilen sneuvelt in verkeer

Record aantal Kerkuilen sneuvelt in verkeer

De laatste maanden kwamen er opvallend veel meldingen binnen van geringde Kerkuilen. Helaas allemaal dood. Oorzaak: het verkeer. Gemiddeld werd er [lees meer...]
Buizerdproject van start met vangst 20 jaar oude Buizerd

Buizerdproject van start met vangst 20 jaar oude Buizerd

Ondanks het extreem zachte winterweer dat we in december 2015 meemaakten, is vanaf de laatste decemberdagen al wel gepoogd een [lees meer...]
Jaarverslag Boerenzwaluw gereed

Jaarverslag Boerenzwaluw gereed

Jaarlijks wordt er aan het einde van het kalenderjaar (o.a.) een verslag opgemaakt van het onderzoek bij de Boerenzwaluw. Sinds [lees meer...]
BMP rapport broedvogeltellingen Hemrikerscharren 2013-2015 gereed

BMP rapport broedvogeltellingen Hemrikerscharren 2013-2015 gereed

'Natuurherstel' In 2012 werden de verhoudingen tussen (de beleidsmakers van) Staatsbosbeheer en Vogelringstation Menork weer es stevig op de proef gesteld. [lees meer...]
Oktober 2015: maand van de zwarte mees

Oktober 2015: maand van de zwarte mees

In sommige jaren komen ze tijdens de herfstmaanden in grote getale aanvliegen: de zwarte mees. Dit najaar is weer zo'n [lees meer...]
Waarnemingen van ge(kleur)merkte vogels via Menork makkelijk en snel

Waarnemingen van ge(kleur)merkte vogels via Menork makkelijk en snel

In toenemend aantal worden ook meldingen van kleurringen bij Menork gedaan. In Europa worden relatief veel vogels voorzien van kleurmerktekens [lees meer...]
Bladkoning duikt op in de tuinen

Bladkoning duikt op in de tuinen

Het is bekend dat er ook dit jaar veel Bladkoninkjes onderweg zijn vanuit het verre oosten naar west Europa. Het voorkomen [lees meer...]
Eurobirdwatch: 1400 trekvogels geteld op telpost Menork/Geaflecht in Venebuurt

Eurobirdwatch: 1400 trekvogels geteld op telpost Menork/Geaflecht in Venebuurt

Bijna een traditie dat Menork samen met Geaflecht (de vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk) de teldag in het kader van [lees meer...]
Menork staffs  Ånnsjöns  Fågelstation for two weeks

Menork staffs Ånnsjöns Fågelstation for two weeks

After two weeks our trip to Ånnsjöns Fågelstation in Sweden has come to an end. Although daylight lasts remarkably longer [lees meer...]
Sijs meest geringde vogelsoort op Zweeds ringstation Menork

Sijs meest geringde vogelsoort op Zweeds ringstation Menork

Het sijsje, hier bij ringers beter bekend als 'Caspi', de afkorting van zijn Latijnse naam, is de hoofdsoort die bij [lees meer...]
Menork bemenst ringstation in midden Zweden

Menork bemenst ringstation in midden Zweden

Menork zoekt het deze vakantieperiode in het buitenland om daar de nodige ringervaring op te doen. Michiel is net terug van [lees meer...]
Ringvondsten krijgen meerwaarde via Menork

Ringvondsten krijgen meerwaarde via Menork

Met gemiddeld drie meldingen per dag worden er veel meldingen van gevonden vogelringen door het publiek gemeld aan Menork. Een goede [lees meer...]
Jonge koekoek krijgt ring op boerenerf

Jonge koekoek krijgt ring op boerenerf

Jaarlijks rond deze tijd is het raak.. Dan komt Appie Venema uit Terwispel ons vertellen dat hij een koekoeksjong heeft [lees meer...]
CES project Licht op Natuur Hijkerveld voor vierde jaar afgesloten

CES project Licht op Natuur Hijkerveld voor vierde jaar afgesloten

Er is geen tweede onderzoek te bedenken dat zo integraal en groots is opgezet dan het project Licht op Natuur. [lees meer...]
Vier boerenzwaluwen terug op geboorteplek Langezwaag

Vier boerenzwaluwen terug op geboorteplek Langezwaag

Van de boerenzwaluw is bekend dat broedvogels gehecht zijn aan de eenmaal uitgekozen broedplaats. Zeker als het broedsucces gunstig is, zullen [lees meer...]
Extreem oude kleine karekiet in Terwispeler Venebuurt

Extreem oude kleine karekiet in Terwispeler Venebuurt

Vanochtend werd tijdens het CES-onderzoek in de Venebuurt, in de Van Oordts Mersken, ten noorden van Terwispel een extreem oude [lees meer...]
Boerenzwaluw talrijker op onderzoekslocaties

Boerenzwaluw talrijker op onderzoekslocaties

Afgelopen weekend heeft de eerste inspectie plaatsgehad op de vier belangrijkste onderzoekslocaties van de Boerenzwaluw. Over het algemeen is er [lees meer...]
Witgesterde vrouw blauwborst

Witgesterde vrouw blauwborst

Vandaag werd de derde CES-ronde onderzoek gedaan in de Venebuurt onder Terwispel. In het rietveldje en wilgenbosje worden regelmatig witgesterde [lees meer...]
Artikel markering boerenzwaluw

Artikel markering boerenzwaluw

Vandaag is een artikel verschenen van Wender Bil en Niels de Haan over het onderzoek dat Menork in 2014 in de vorm [lees meer...]
CES projecten van start

CES projecten van start

Afgelopen maandag 13 april is het landelijke gecoördineerde CES project van start gegaan. Menork ging op maandag meteen van start in [lees meer...]
Signalen van brede gevolgen kunstlicht gevonden in natuur

Signalen van brede gevolgen kunstlicht gevonden in natuur

Menork werkt samen met veel vrijwilligers en professionals mee aan een breed onderzoek naar de effecten van kunstlicht op natuur. [lees meer...]
Gemeente Smallingerland treedt handhavend op in Reigerbos

Gemeente Smallingerland treedt handhavend op in Reigerbos

''verzoek W. Bil/Vogelwachter van Menork in behandeling' De gemeente Smallingerland heeft telefonisch bevestigd dat de voor de benodigde vergunning ten behoeve [lees meer...]
Persbericht ATB-pad Opsterland Smallingerland

Persbericht ATB-pad Opsterland Smallingerland

Na nu eerst zeker blijkt, is dat wettelijke vereiste documenten voor de aanleg van een mountainbikepad door de bossen van [lees meer...]
ATB pad Opsterland/Smallingerland ontbeert juridisch draagvlak

ATB pad Opsterland/Smallingerland ontbeert juridisch draagvlak

De afgelopen dagen verschenen er grote verhalen in de pers. Fanatieke vogelaars zouden er alles aan gelegen zijn om hard [lees meer...]
Pestvogel in Liphúster tuin

Pestvogel in Liphúster tuin

Al zeker 2 weken is er een pestvogel in de tuin van Willem en Wender aan de Buorren in Lippenhuizen [lees meer...]
Weer Kolokolkovaars echtpaar Brandgans gespot

Weer Kolokolkovaars echtpaar Brandgans gespot

Vandaag werd weer een echtpaar van de Kolokolkovaarse Bay uit Rusland gespot. Dat gebeurde eerder op 14 december bij de [lees meer...]
Rapen kievitseieren verboden

Rapen kievitseieren verboden

14 januari 2015 heeft de Raad van State, op aandrang van de Faunabescherming en na vele jaren van procederen, het [lees meer...]
Menork te beluisteren via Omrop Fryslân

Menork te beluisteren via Omrop Fryslân

Op 12 december gaat Remco de Vries, verslaggever bij Omrop Fryslân, met Wender en Willem op pad. Die dag wort [lees meer...]
Kolokolkovaars echtpaar Brandgans in Tynje

Kolokolkovaars echtpaar Brandgans in Tynje

Zaterdag 6 december zagen we na een periode van tamelijk donker weer eindelijk de zon weer eens. Bij een helderblauwe [lees meer...]
Staartmarkering als uitkomst stage

Staartmarkering als uitkomst stage

Zwaluw met staartmarkering goed volgbaar In aanwezigheid van de betreffende (op)staleigenaren, de stage docent van Helicon Velp en de mensen van [lees meer...]