Noorse Oeverpieper op de Veerdam in Holwerd

03.12.2021

Oeverpieper, Holwerd Veerdam 29 nov 2021, foto: c) Taeke Roosjen

Niet met de intentie om de boot naar Ameland te nemen maar al foeragerend werd op 29 november op de Veerdam in Holwerd een Oeverpieper gespot door Taeke Roosjen.
De vogel liet zich mooi fotograferen en dat maakte tevens dat Taeke het groen gekleurde plastic ringetje kon ontcijferen met het witte opschrift 221.

Onderzoeksproject
Taeke stuurde een mail aan Vogelringstation Menork en zoals melders van ons gewend zijn, gaan wij direct op zoek naar de vermoedelijke ringers. Want wat Taeke en wij natuurlijk graag willen weten, is waar deze vogel werd geringd en tegelijk ook dat de meldgegevens goed terecht komen en daarmee bijdragen aan het onderliggende onderzoeksproject.

Inloopkooitje
Welnu, navraag leerde nog dezelfde dag dat deze Oeverpieper (man) op 1 april van dit jaar werd voorzien van de ringen. Dat gebeurde in Maletangen  (62*58’11”N-007*03’16”E) Fræna, Møre & Romsdal, NORWAY op hemelsbreed ruim 1000 kilometer noord van Holwerd. De pieper werd gevangen met behulp van een inloopkooitje. De oeverpieper met “kleurring 221” werd begin november ook al opgemerkt op de Veerdam in Holwerd.
De melding bevestigt dat we nu dus te maken hebben met (honkvaste) vogels uit het (hoge) noorden die ondermeer onze kust winterdag aantrekkelijk maken om er met een verrekijker, telescoop en/of fototoestel op uit te trekken.

Voedselkeuze
Het is bekend dat Oeverpiepers vanuit Scandinavië in de winter in tamelijk grote aantallen langs onze kusten verblijven. De soort leeft van stranddiertjes zoals zeeduizendpoten, kreeftachtigen en wad-slakjes. Een leuk artikel over de voedselkeuze in het verdronken land van Saeftinghe is verschenen in De Steltkluut periodiek van het Zeeuwse Landschap.