Noorse Torenvalk bereikt Nederlandse kust niet

08.11.2016

Ringplaats (in nest) en vindplaats (op olieplatform) Torenvalk met Noorse pootring

Ringplaats (in nest) en vindplaats (op olieplatform) Torenvalk met Noorse pootring

Dagelijks komen er meldingen van gevonden vogelringen binnen bij Menork. Dankzij de moeite die vinders van een vogelring nemen om hun vondst te melden, komen we veel aan de weet over onder andere de trekroutes van in het wild levende vogels..

Zeemansgraf
Op 9 september kregen we een bijzondere melding. Een medewerker op een olieplatform ontdekte een verzwakte roofvogel en ontfermde hem over het beestje: “was nog levend maar erg vermoeid, vloog niet weg was stervend, kon hem zo oppakken. Hij had moeite zijn ogen open te houden (erg suf). Een uur later is hij overleden”. De vogel kreeg een zeemansgraf maar gelukkig werd nog tijdig ontdekt dat de vogel een ring om de poot droeg. De gegevens werden genoteerd en verder kon er niet zo veel gedaan worden. Zelfs het maken van foto’s is vanwege een streng veiligheidsprotocol niet toegestaan, zo liet de vinder ons weten. Maar ook deze vinder nam (meteen) de moeite om het webformulier van Menork even snel in te vullen (zo gepiept..) en zodoende zijn de gegevens meteen daarna verwerkt. De melder wist eigenlijk niet precies om wat voor roofvogel het ging, gedacht werd aan een Sperwer omdat bekend is dat er jaarlijks veel Noorse Sperwers op trek onze kant op komen..

Verdwaald
Vandaag, 8 november 2016, komt er het bericht via de Nederlandse en Noorse ringcentrale en wat blijkt is dat het om een Torenvalk gaat die als nestjong werd geringd op 3 juli 2015 in Plassen: helemaal in het oosten van Noorwegen op hemelsbreed 830 kilometer afstand van de vindplek op zee.  Weer een bijzondere melding want Torenvalken hebben veel minder trekneiging en bovendien is dit een vogel die klaarblijkelijk de route (deels) over zee verkoos. Of zou de vogel ergens zijn verdwaald..?