Onderzoek boerenzwaluw gestart met plaatsen insectenval

30.04.2017

Insectenval tbv onderzoek invloed pesticiden op voedselaanbod Boerenzwaluw (A. Kwak universiteit Nijmegen) locatie 02, 30 april 2017

De start voor een nieuw seizoen bij het onderzoek bij de boerenzwaluw is vandaag gemaakt. Dat gebeurde op locatie 02 (Lang Ein te Langezwaag) waar een permanente insectenval werd geplaatst. Ook dit jaar wordt er weer samengewerkt met de universiteit van Nijmegen waar Anne Kwak promotieonderzoek doet m.b.t de invloed van pesticiden op het voedselaanbod voor onder andere de boerenzwaluw. Het onderzoek gebeurt op meerdere plekken in Nederland.
Vorig jaar werd dit onderzoek bij Menork ook al gedaan op de locaties 02 en 13, dit jaar wordt daar nog een seizoen bij aangeplakt op locatie 02. De plek waar dankzij de systematische inventarisatie van de staleigenaar Sietse van der Wal van elk nest bekend is wanneer het eerste ei gelegd is en hoe de broedvogels bij elk nest uiteindelijk presteren.

Resten boerenzwaluw geplukt door (hoogstwaarschijnlijk) sperwer (nabij stal locatie 02, 30 aoril 2017)

Kou
Vandaag wordt ook een zwaluw in de stal waargenomen die vorig jaar werd voorzien van een (groen) kleurringetje. Duidelijk dus dat er ook weer oude bekenden van de partij zijn dit jaar..
Maar we ontdekten dat er ook al een Sperwer huisgehouden heeft in de kolonie aan het Lang’ Ein 5 in Langezwaag.
Nabij een afrasteringspaaltje ligt een flink aantal staart- en vleugelpennen. Verder nog mooi glanzende blauwe dekveertjes: duidelijk het bewijs dat een zwaluw werd gegrepen en geplukt op nog geen 10 meter van de stal waar de vogels hun nesten maken.
De broedvogels kennen dit jaar sowieso een moeilijke start want de koude maakt dat er weinig insecten actief zijn en er dus relatief veel energie verloren gaat aan kou en foerageren. Dat maakt ook dat er nog geen nesten met eieren in de schuur te vinden zijn, echter wel dat de vogels al volop bezig zijn met het opmaken van de nesten..