Ongekend aantal vogels bij CES in 2019

04.08.2019

Krekelzanger, Venebuurt 4 augustus 2019

Het CES project zit er voor 2019 weer op. Jaarlijks worden volgens landelijk standaard protocol gedurende 12 ochtenden in de periode april – augustus vogels gevangen. Onder andere in de Venebuurt wordt dat door Menork al vele jaren gedaan. Zo veel vogels als dit jaar werden niet eerder tijdens CES aangetroffen. Kennelijk heeft het mooie zomerweer dat weliswaar erg droog verliep maar met veel zon en geen extremen de broedvogels over het algemeen goed gedaan. Er is sprake geweest van een grote reproductie te herleiden aan de relatief grote aantallen jonge vogels. Een eerste globale analyse laat althans geen hogere gemiddelde overleving zien van adulte broedvogels. Wat dit jaar vooral opviel waren de hoge aantallen mezen gedurende twee CES rondes waarbij vooral de hoge aantallen op 22 juni in het oog springen en dat daarna ook weer voorbij was. Voor de Venebuurt is uniek dat er liefst 24 Snorren werden gevangen en er tijdens de laatste CES ronde zelfs ook nog een Krekelzanger in de netten opdook die overigens tijdens eerdere rondes wel werd gehoord. In totaal werden er 1050 vogels nieuw geringd, vorig jaar waren het er nog 611 en gemiddeld zo,n 750. Het aantal (individuele) terug-vangsten van vogels uit voorgaande jaren was 60 en ligt daarmee zelfs onder het gemiddelde..

Lees verder: – CES project Venebuurt actueel
Lees ook: – CES project tuin Broeksterwoude