Overlevingscijfer boerenzwaluw dit jaar rond het gemiddelde

09.06.2019

Boerenzwaluw, pas teruggekeerd in de stal aan het Lange Ein 5 te Langezwaag (Wender, VRS Menork).

In tegenstelling tot berichten van andere onderzoekslocaties, lijkt het teruggekeerde aantal  broedvogels op de onderzoeksplekken in Langezwaag en Hemrik dit jaar niet bijster groot te zijn.
Dankzij de nieuwe onderzoeksmethode met gekleurde ringen, waarbij alle (potentiële) broedvogels van afstand herkenbaar worden gemaakt, kan goed inzichtelijk worden gemaakt welke broedvogels zijn teruggekeerd in de broedstallen.

Uitzondering
Afwezigheid van broedvogels hoeft niet perse te betekenen dat ze de reis naar Afrika niet hebben overleefd al is die kans wel het grootst. In het andere geval zouden ze een nieuwe broedplek gekozen moeten hebben. Dat komt zeker voor maar bij wijze van uitzondering en al helemaal wanneer de reproductie over het voorgaande jaar goed is geweest.

Gemeten overleving
Dit jaar is een overleving van 43 procent gemeten op de drie locaties. Met slechts 3 van de 10 teruggekeerde broedvogels lag het percentage het laagst op locatie 03, bij Fekken in het geitenhok aan het lang Ein 6 in Langezwaag. Met de terugkeer van 18 van de 38 in 2018 aanwezige broedvogels op locatie 02 aan het Lang Ein 5 in Langzwaag is daar het percentage (47%) het hoogst. In Hemrik kwamen in de boerenstal van Algra aan de Bûtewei 10 van de 24 broedvogels uit 2018 dit jaar weer opdagen. Maar mogelijk dat daar ook nog wel eentje present kan zijn in een nieuwe wagenschuur. Hier is een aantal nieuwe broedvogels gespot waarvan nog niet bekend is in hoeverre dat broedvogels uit 2018 betreft die toen hun nest in de naastgelegen koeienstal hadden..

Broedvogels
De komende weken zal duidelijk worden hoe de broedvogels gaan presteren. Gelukkig hebben de boerenzwaluwen wat de nesten betreft weinig overlast gehad van de storm en regen van pinkster-zaterdag..