Persbericht ATB-pad Opsterland Smallingerland

04.03.2015

Nbospada nu eerst zeker blijkt, is dat wettelijke vereiste documenten voor de aanleg van een mountainbikepad door de bossen van Opsterland ontbreken.
Daardoor werden de afgelopen weken diverse incidenten bij Menork* gemeld, zoals de situering van het pad onder beschermde nestbomen en aanleg over of langs (eveneens beschermde) dassenburchten.
Reacties namens de Bosgroep dat “het pad in dat geval wordt omgelegd of tijdelijk wordt afgesloten” getuigden er al van dat vooraf klaarblijkelijk niet bekend was waar de nestplaatsen zich bevinden.
Dat is een duidelijke handeling in strijd met de wettelijke voorschriften als vervat in de Flora en Faunawet die voorschijft dat bij ruimtelijke ingrepen eerst goed inzichtelijk moet worden gemaakt welke beschermde dier en plantsoorten er voorkomen.
Eerst op basis van deze integrale rapportages (die ook rustplaatsen en schaarse vegetatie inzichtelijke maken) kan een tracé worden vastgesteld en zo nodig wettelijke ontheffingen worden verleend voor het (te dicht) passeren van beschermde nesten.
Vandaag is er een persbericht, namens Willem Bil als (ook door andere vogelwachters getipte) Vogelwachter, de deur uitgegaan waarbij openheid van zaken is gedaan: het nieuwe fietspad is op meerdere plekken illegaal aangelegd.
* Menork inventariseert in een deel van de bossen de nesten van roofvogels en doet er een BMP-project.