Pestvogel met (kleur)ringen vliegt tegen atrium appartementencomplex

17.02.2017

Pestvogel dood gevonden als raamsslachtoffer te Aalsmeer met kleurringen en aluminium “LONDON”ring foto Leo Kuin

De meldingsdienst van Menork krijgt nagenoeg dagelijks meldingen binnen van gevonden vogels met ringen. Het melden van geringde vogels is erg belangrijk. Want daardoor krijgen we informatie over trek, leeftijd en plaats trouw van vogels.

Paniekvlucht
Af en toe komen er meldingen die bepaald niet alledaags zijn. Soms alleen al omdat het een vogelsoort is die je heel weinig te zien krijgt.
Zo kwam er op 15 februari de melding dat er twee dode Pestvogels werden gevonden die tegen een glazen atrium van een appartementengebouw in Aalsmeer waren gevlogen. Vermoedelijk foerageerden de vogels in de struiken langs de weg en schrokken ze op vanwege een jagende sperwer. Paniekvluchten zijn meestal de oorzaak van raamslachtoffers, het feit dat er twee tegelijk verongelukten bevestigt dat vermoeden.

London
Hoe dan ook, het viel de vinder op dat er aan één van de dode vogels ringetjes om de pootjes zaten. Voordat de vogel werd begraven, werd nog een foto gemaakt. Daarna werd gelukkig de moeite genomen om via internet melding te doen van deze vondst. De melder kwam op de website van Menork terecht..
Aan de hand van de foto’s werd duidelijk dat er naast de kleurringetjes ook een metalen ringetje om één van de pootjes zat. Zodoende werd de vinder gevraagd om daar nog naar te kijken.
Een dag later volgde daarop de melding dat “de opgraving was voltooid en er inderdaad nog een ringetje over het hoofd was gezien”. Op dit metalen ringetje staat LONDON SW7 met een uniek nummer. Met deze gegevens erbij kunnen we nu snel achterhalen waar en wanneer deze pestvogel werd geringd!

Engels onderzoeksproject
Wat in elk geval nu al min of meer vast staat is dat het om de overwinteringsplek van de pestvogel gaat waar de ringen werden aangelegd en om een Engels onderzoeksproject.
Meer informatie daarover is te vinden via http://grampianringing.blogspot.nl/