Toelichting dagrapporten

Toelichting: Dagrapportage / (CES) Project (Venebuurt) – Tuin (RingMus) Lippenhuizen

Dagverslagen (lay-out)

Van elke dag dat er onderzoek heeft plaatsgevonden wordt verslag gedaan van de exacte vangtijd; na(a)m(en) onderzoekers; weersomstandigheden bij respectievelijk aanvang, halverwege en aan het einde van de aanwezigheid in het terrein; totalen van gevangen vogels, onderverdeeld in ring- en controle vangsten (controle van eigen ringen onder vermelding van oorspronkelijke ringdatum en eventuele voorgaande terugvangsten) en tevens onder verdeeld naar leeftijd en sekse.  Ook wordt melding gemaakt van tijdens het onderzoek verrichte opvallende waarnemingen.

Verklaring Codes:

Tijden

De tijden van de dag zijn zodanig genomen dat het aanvang rsp. tijdstip van sluiting is gelegen tussen het moment van het opzetten rsp. weghalen van het eerste mistnet en het vangklaar rsp. weg hebben van de gehele netopstelling (bijv aanvang 04.30 uur kan inhouden dat om 4.10 uur is gestart met het opzetten van de netten en dat de netten om 04.50 uur allemaal waren geïnstalleerd.

Aanwezig

De namen van de personen die op de dag van onderzoek aanwezig waren worden bij voornaam genoemd indien het mensen betreft van het vogelringstation Menork, in het andere geval tevens de achternaam c.q. de functie van de betreffende mensen.

Weersomstandigheden

De weersomstandigheden worden vermeld in drie fasen van de aanwezigheid, namelijk bij onmiddellijke aanvang (A), halverwege (M) en aan het einde (E). Temp– de temperatuur is het aantal graden Celsius (gemeten op enkele meters boven de grond in de schaduw en naar ratio geschat);  het zicht omvat de code g= goed zicht (geen mist), m= matig zicht, mist zicht > ….m(eter)  s= slecht zicht (mist, zicht < …m), wind= windkracht en windrichting (bijv. NO3/4= noordoostenwind, kracht 3 tot 4 beaufort (V=variabel geen reguliere windrichting meetbaar), Bewolkt= bewolking: z=zwaar bewolkt (weinig of geen gaten in de bewolking), h=half bewolkt (diverse gaten in de bewolking, af en toe zon), l= licht bewolkt (weinig bewolking), o=onbewolkt weer.

Totaal aantal gevangen vogels is het aantal vogels dat op de betreffende ochtend is aan­getroffen in de netten dus inclusief terugvangsten. In de tabellen staan de aantallen per soort ge­noemd waarbij per soort de leeftijden en sekse (voor zover bekend) staan aangegeven (1kj= eerste kalenderjaar, 2kj= tweede kalenderjaar, na1kj= ouder dan het eerste kalender­jaar, volgr=volgroeid (ouder dan pullus) etc.; tot= totaal aantal welke van de betreffende soort is gevangen, Nw=nieuw d.w.z. aantal dat voor het eerst in het proefgebied werd aangetroffen en geringd, ET=eigen terug­vangst d.w.z. vogels die eerder in het proefgebied werden aangetroffen en reeds voorzien zijn van een ring in dit gebied of vogels die reeds eerder met vreemde ring in het gebied werden gecontroleerd, VT= vreemde terugmelding, d.w.z vogels welke elders (soms in het buitenland) van een ring werden voorzien en vervolgens in dit gebied zijn aangetroffen.

Onder de kop eigen terugmeldingen volgt een opsomming van de eigen terug­vangsten met daarbij genoemd de datum waarop de vogel rsp. voor het eerst werd aangetroffen en eventuele data waarop de vogel reeds eerder in het gebied werd teruggevangen.  Ringnum=is het ringnummer van de betreffende geringde vogel (indien vermeld), g=geslacht, leeft=leeftijd van deze vogel op de ringdatum.  Ringda= datum waarop de vogel voor de eerste keer in het gebied werd aangetroffen en werd voorzien van een aluminium ring van het Vogeltrekstation; mv;op=vogel voor het eerst gesekst op de eventueel daarbij genoemde datum, indien dit veld leeg is en er staat wel een geslacht vermeld impliceert dat het geslacht bij het ringen reeds is vastgesteld; terug1=datum eerste terugvangst, terug 2= datum tweede terugvangst etc. De datum onder ringdatum staat vermeld als jjmmdd (eerst jaartal en dan maand/dag), bij de terugvangsten terug1, terug2 etc staat de datum vermeld als ddmmjj dus in omgekeerde volgorde!

Onder de kop vreemde terugmeldingen volgt een opsomming van eventuele vangsten van vogels die elders reeds waren voorzien van een ring en in het proefgebied zijn terugge­van­gen, centrale=de ringcentrale van herkomst (bijv. bruxelles is ringcentrale “Brussel” uit België), ringnum=ringnummer dat vermeld staat op de ring, g=geslacht, leeft=leeftijd bij terugvangst op de actuele datum.

Onder kop waarneming staan eventuele opvallende d.w.z. geen ”alledaagse” soorten welke in het gebied op de betreffende ochtend werden gezien (ov= overvliegend).