Tuin Assen

Vaste nestopstelling tuin Assen (1 x 6 meter en 2 x 3 meter)

Projectomschrijving
Op dit moment is er landelijk een redelijk beeld van de aantallen van vogels in het stedelijk gebied. Over de oorzaken van aantal-veranderingen is echter nog maar weinig bekend. Voor het verkrijgen van deze gegevens is in 2011 het project Ring-MUS van start gegaan. Hierbij worden volgens een gestandaardiseerde methode jaarrond vogels in tuinen in stedelijk gebied gevangen. Anders dan de naam doet vermoeden, is het project niet alleen op mussen gericht, maar op alle vogels die zich in het stedelijk gebied gevestigd hebben. De Huismus krijgt speciale aandacht binnen het project.

De projecttuin
Al vanaf maart 2016 wordt dit onderzoek gedaan in een tuin bij een woning in een woonwijk in Assen. Tot april 2018 gebeurde dat in een tamelijk dicht bebouwd gebied, vanaf 2018 is de onderzoekslocatie (mee) verhuisd naar een plek in een woonwijk aan de rand van Assen.
Het betreft een weelderige tuin (+/- 180m2) met veel groen in de vorm van struiken, hagen en vaste planten. De tuin is gelegen aan de rand van het noordoosten van Assen, grenzend aan een klein natuurgebiedje genaamd ‘De Landjes’. Bijkomend voordeel hiervan is dat er veel grote oude bomen aan de rand van de tuin staan die horen bij dit gebiedje. Hierdoor zijn er in de tuin ook veel soorten zoals boomklever, boomkruiper en grote bonte specht in de tuin te vinden. Echter zijn er vanwege de bebouwing ook veel huis- tuin- en keuken vogels zoals koolmees, pimpelmees en huismus aanwezig. Aan de achterkant van de tuin is ook een brede sloot te vinden die aan beide kanten uitloopt naar een nog breder water. Hier wordt ook regelmatig ijsvogel waargenomen. Aan de woning hangen verschillende nestkasten waaronder twee huiszwaluwkasten die een goede kans hebben om bezet te raken door huiszwaluwen aangezien in de omgeving ook al verscheidene huiszwaluwkasten bezet zijn.

Werkwijze
De vangsessies vinden voornamelijk in de ochtend plaats, tussen zonsopkomst tot in de vroege middag. De gevangen vogels worden standaard van een aluminium ringetje (met Vogeltrekstation Arnhem Holland, gevolgd door een unieke cijferreeks) voorzien. Daarnaast worden van alle vogels enkele gegevens genoteerd. Voor de meeste vogels betreffen dit: leeftijd en geslacht. Daarnaast worden enkele maten opgenomen, waaronder vleugellengte en gewicht. Er wordt gewerkt met twee mistnetten van in totaal 15 meter die in een vaste opstelling zijn geplaatst en er wordt constant gevoerd. De huismussen die gevangen worden, worden ook voorzien van kleurringen om ze met behulp van een verrekijker te kunnen herkennen op een afstandje. Huismussen laten zich namelijk niet graag een tweede keer vangen.