Tuin Tijnje

Sander-tuin1Project tuin bij woning aan de Tijnjewei te Tijnje (door Sander Veenstra)

De 4600 m2 grote tuin (inclusief huis en bebouwing) is voor de helft ingericht voor paarden. Hierdoor is er een groot stuk grasland. De stal van de paarden biedt tevens ruimte voor boerenzwaluwen. De rest van de tuin is grotendeels gevuld met opslag van bomen en struiken. Van de meest uiteenlopende soorten. Daarnaast staan er enkele grote appelbomen, die jaarlijks voor veel appels zorgen.

De rest van de tuin is divers met plaats voor vaste planten en besdragende struiken. Verder is er veel water rondom de tuin waaronder een 4 meter brede sloot met lisdodde en krabbensSander-tuin2cheer. Hier is de ijsvogel dagelijks te vinden.

In de winter wordt er bijgevoerd.

Doel is om periodiek vogels te vangen met behulp van mistnetten. Gevangen vogels worden geringd en er wordt een aantal biometrische gegevens, zoals vleugellengte en gewicht, standaard genoteerd. Vogels die al in de tuin geringd zijn en bij volgende vangrondes opnieuw in de netten terecht komen, worden steeds opnieuw gewogen en het ringnummer genoteerd.

Door de jaren wordt inzicht verkregen in (de voortgang van) soortenrijkdom in een tuin waar vogels (meer dan) welkom zijn.

Na een proefvangst in december 2015 gaat het project per 1 januari 2016 van start.

 Sander-tuin3  Sander-tuin4  Sander-tuin5