Ringvondsten krijgen meerwaarde via Menork

26.07.2015

kleurringMet gemiddeld drie meldingen per dag worden er veel meldingen van gevonden vogelringen door het publiek gemeld aan Menork.
Een goede zaak dat ringen aan Menork worden gemeld. Via de meldingsdienst van Menork worden de ringvondsten namelijk meteen op een persoonlijke wijze verwerkt.

Duiven en kweekvogels
Veel ringen die worden gemeld behoren niet toe aan in het wild levende vogels. Voor Menork zijn ringen van postduiven en gekweekte siervogels niet interessant. Maar Menork zorgt er wel voor dat de melder naar het juiste adres wordt doorverwezen. Op die manier kunnen we andere vogelliefhebbers een dienst bewijzen. En natuurlijk niet in de laatste plaats de vinder van de ring die graag wil weten waar de ring vandaan komt.

Meerwaarde
Voor zowel het Vogeltrekstation als de vinder van een ring van een in het wild levende vogel is het van meerwaarde dat de ring aan Menork wordt gemeld. Menork gaat namelijk meteen na in hoeverre de melding compleet is en vraagt in veel voorkomende gevallen om meer informatie. Door (meteen) in contact te komen met de vinder wordt veelal meer informatie uit de ringvondst gehaald.

Gele kleurring
Een mooi voorbeeld is de recente vondst van een gele kleurring van Ameland (foto links boven). Volgens de melder een meeuw die dood en nog tamelijk vers op het strand werd gevonden. Het betrof een gele kleurring met een viertal letters. Na de melding volgde meteen de oproep aan de melder om het verse kadaver nog een keer op te zoeken want vermoedelijk zou de meeuw ook nog een metalen ring om de andere poot dragen.. De volgende ochtend kwam er een volgend mailbericht van de vinder: “gevonden!, om de andere poot zat inderdaad een metalen ring met daarop een nummer en het opschrift Poland Gdansk etc.” Ook werd op verzoek een foto gemaakt van het kadaver. Welnu, dankzij deze aanvullende informatie is nu duidelijk dat het om een Poolse kleur- en metaalring gaat en om een adulte Zilvermeeuw. Ook werd de exacte vindplaats omschreven waardoor deze melding dankzij wat aanvullende informatie een belangrijke meerwaarde krijgt. stempelveer

Stempelveer 
Dat geldt evenzeer voor de melding van een gevonden buizerdveer met stempel in de Amsterdamse Waterleidingduinen (foto rechts). De melder liet weten dat er slechts vier cijfers op een veer gestempeld waren. Na ontvangst van een foto en dankzij contacten via Menork met collega ringers werd binnen een paar uur duidelijk dat het een buizerd uit Bakkeveen (Friesland) was die daar in 2014 in het nest werd voorzien van de stempel. Het nummer was een afgeleide van het totale ringnummer, het wordt echter deels gestempeld vanwege het feit dat de veren nog in groei zijn.

Rapportage ringvondst
Al met al krijgen ringvondsten dus een belangrijke meerwaarde wanneer er meteen na de melding een overleg tussen vinder en ervaren ringer op gang komt. Natuurlijk zorgt Menork ervoor dat de vinder in alle gevallen een complete rapportage van de gevonden vogel(ring) krijgt. Dit loopt in de praktijk via Jaap de Vries en GRIEL (een databank vanwege het Vogeltrekstation van de KNAW). Jaap is een fervent verzamelaar van ringmeldingen en heeft de talrijke ringvondsten onder meer in boekwerken vervat.