September nestjongen van boerenzwaluw verhongerd

17.09.2017

Pullen in nest 37 (loc. 02) ogen in slechte conditie..(27 aug. 2017)

Slechts enkele paartjes slagen erin: drie broedsels grootbrengen in één seizoen.. Dit jaar volgde Menork 38 unieke nestparen* van de boerenzwaluw op drie verschillende onderzoekslocaties in zuidoost Fryslân. Daarvan  kwamen er drie paar (8%) tot een derde leg. Maar alleen de (twee) echt vroege broedsels slaagden er in om ook drie keer jongen met succes te produceren. Want het barslechte regenweer in september deed de latere broedvogels uiteindelijk toch de das om. Daardoor gingen ook jongen uit latere eerste of tweede broedsels nog verloren.

Verhongerd
Op de onderzoekslocatie te Langezwaag was er één (van de 19) paar die een derde legsel produceerde. Afgelopen week meldde de staleigenaar, Sietse van der Wal, dat de jongen uit dit laatste nog bezette nest het slechte weer niet hadden overleefd. De pulli waren verhongerd; de oudervogels konden er, ondanks hun topinspanning, niet meer in slagen om voldoende insecten te vangen.

Monsterscore
Drie broedsels grootbrengen is voor de boerenzwaluw een monsterscore. Dat vraagt niet alleen een gigantische inspanning qua vliegvermogen maar ook een zeer strakke planning om dat tussen de lange reizen van en naar tropisch Afrika door waar te kunnen maken. Daarom is het maar voor enkele (overjarige) paartjes weggelegd om drie legsels samen te verzorgen en voor slechts een heel enkele dat alle inspanningen ook met het gewenste resultaat afloopt. Dat lukte uiteindelijk twee paar op onderzoekslocatie 13 te Hemrik. Overigens niet geheel zonder slag of stoot want het ene paar had, bij zowel het eerste als tweede broedsel, te maken met een paar dode pullen in het nest, het andere paar zag de jongen afgelopen week weliswaar in de stal uitvliegen maar kregen daarna nog te maken met erbarmelijke weersomstandigheden. Gelukkig dat er in de veestal van Algra nog enig aanbod was van stalvliegen want buiten de stal gierde de wind en plensde het af en toe van de regen. Hoe dat uiteindelijk is afgelopen, weten we niet maar in het meest gunstige geval is dit trouwe nestpaar er in geslaagd om dit jaar 15 pullen (resp. 6, 4 en 5) aan de populatie toe te voegen!

*Nestparen
Afgelopen jaar werden 72 broedvogels gevolgd op drie locaties. Samen vormden ze 38 unieke nestparen.  Onder nestparen verstaan we in dit verband de partners waarvan we weten dat die de zorg voor het voeren van de jongen op zich namen nadat de eitjes uitkwamen. Wie de natuurlijke ouders zijn, hebben we niet kunnen vaststellen. Van de 38 nestpaartjes hadden 11 paar 1 keer samen een legsel groot te brengen, 25 paar moesten 2 keer aan de bak en 3 vaste nestpartners presteerden het om 3 keer jongen te produceren.  Duidelijk is al wel dat nestparen van drielegsels ervaren vogels zijn die klaarblijkelijk eerst geen energie meer stoppen in het zoeken van een nestpartner en nestplaats. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat beide partners de trek overleven en de nesten in de stal nog voldoende in tact zijn..