Spaans vogelringetje in braakbal van Steenuil

08.04.2016

Het verblijf van de Steenuil

Sparrenboom als roestplaats Steenuil te Dodewaard

Een braakbal bij puur toeval openpluizen en dan een Spaans vogelringetje aantreffen..

braakbal steenuil

braakbal steenuil

Dat overkwam Mirjam Middelkoop gewoon in haar eigen tuin te Dodewaard en van haar ‘eigen’ uil.
Al sinds jaar en dag wordt een Sparrenboom als roestplaats gebruikt door een Steenuil:
” ‘Onze uil’ zit iedere dag in de boom. Hij vliegt niet weg als je er onder staat, maar kantelt z’n kopje (om naar beneden te kijken) en dan praten we gewoon tegen ‘m ;-).. Het is een paartje, waarvan de andere volgens mij niet in de tuin zit. Tegen de schemering komen ze wel tevoorschijn en gaan op jacht. We hebben ook het paren gezien en overdag hoor je ze ook wel roepen naar elkaar. Dan antwoorden ze echt. Mooi om dat gedrag te bestuderen”.
Onder de spar liggen braakballen. Uilen vreten vooral muizen en door ze volledig door te slikken worden de onverteerbare resten weer ‘netjes’ in de vorm van een braakbal uitgespuugd.
Eén van de braakballen lag er al geruime tijd. Puur uit nieuwsgierigheid wilde Mirjam weten wat er zoal in zo’n braakbal zou zitten.. “De vondst is inderdaad heel toevallig. Die uilenbal lag er al wat langer. Nu had ik gewoon zin om even te kijken. Mijn eerste reactie was: ‘hé, er zit metaal in’. Een ringetje dus! Leuke vondst! “

het in de braakbal aangetroffen ringetje op een eurodubbeltje..

het in de braakbal aangetroffen ringetje op een eurodubbeltje..

Inderdaad een hele leuke en tegelijk ook interessante vondst! Allereerst heel attent dat zo’n klein ringetje opvalt tussen de botjes en het muizenhaar. Op het piepkleine metalen ringetje staat te lezen “ICONA MADRID” met een uniek nummer erbij. De uil heeft dus een vogeltje gegrepen dat geen standvogel bij ons is. Want wat met deze vondst in elk geval vast staat, is dat het om een trekvogeltje gaat. Van de steenuil is bekend dat de menukaart behoorlijk uitgebreid is. Via de website van STONE (steenuilenwerkgroep) lezen we hierover het volgende:

De steenuil onopvallend in tussen de takken

De steenuil onopvallend tussen de takken van de Sparrenboom te Dodewaard (foto’s M. Middelkoop)

De steenuil heeft een brede voedselkeuze. Hij jaagt vanaf uitkijkposten of op de grond en pakt wat hij te pakken kan krijgen. Op het menu staan vogels, zoogdieren, insecten, regenwormen en amfibieën; ook qua biomassa minder belangrijke prooien als spinnen, slakken, duizendpoten e.d. versmaadt hij niet als het zo uitkomt. Vogels verschalkt hij vooral in jaren dat er weinig muizen zijn. Het gaat meestal om nog niet vliegvlugge jongen van algemene soorten als mus, merel en spreeuw. Daarnaast komt nog een heel scala aan vogelsoorten in aanmerking als prooi, waaronder ook wel eens relatief grote soorten als houtduif of vlaamse gaai. In jaren met veel muizen vormen kleine zoogdieren het stapelvoedsel van de steenuil; veldmuis en bosmuis zijn dan favoriet; hij vangt echter regelmatig ook andere soorten: rosse woelmuis, aardmuis en diverse soorten spitsmuizen. Soms weet hij ook een mol, woelrat of zelfs een vleermuis te bemachtigen. In aantallen vormen insecten het belangrijkste voedsel van de steenuil. Het meest begeerd worden de grotere soorten: loopkevers, mestkevers, snuitkevers en vooral meikevers. Bij nat weer en in vochtige nachten zijn veel regenwormen aan de oppervlakte te vinden (bron: www.steenuil.nl).

Uiteraard zijn we heel benieuwd om welke vogelsoort het gaat en wachten we de berichten via de Spaanse en Nederlandse ringcentrale graag af. Zodra dat bekend is, volgt via deze site meer informatie.