Technisch medewerker Menork op 84 jarige leeftijd overleden

04.01.2023

In Memoriam (Wiemer Boomsma 1938-2022)

Ons bereikte recent het droevige bericht dat op 22 december 2022 Wiemer Boomsma, op 84 jarige leeftijd, is overleden. Wiemer maakte sinds 1999, zij het met enkele tussenpozen, deel uit van het team van vrijwilligers van Menork.

Sperwer
Het toeval wou dat er in dat jaar een Sperwer bij Wiemer, destijds woonachtig in Wijnjewoude, tegen de ramen vloog die na een kleine behandeling weer ongedeerd verder kon. Alvorens deze roofvogel vrij te laten, belde Wiemer met de vraag of we deze van een ring wilden voorzien. Zodoende kwamen we met elkaar in contact dat meer vorm kreeg vanwege het enthousiasme van Wiemer om een technische bijdrage te willen leveren aan de activiteiten van Menork.

Scepsis
De eerlijkheid gebiedt dat de acceptatie van Wiemer tot de groep evenwel niet van de ene dag op de andere gebeurde. Wie Wiemer heeft gekend, weet dat het een heel bijzondere doch ook eigengereide persoonlijkheid was met een unieke gebruiksaanwijzing.
Wat echter buiten kijf staat, is dat Wiemer een buitenmens genoemd mocht worden. Een echte stroper en jager, zoals talrijke anderen die halverwege de vorige eeuw opgroeiden op het (Friese) platteland. Maar dat maakte ook dat Wiemer met de nodige scepsis en aanvankelijk bij wijze van proef bij Menork werd betrokken. Al snel zou blijken dat Wiemer zijn uitzonderlijk technische vaardigheden van grote meerwaarde waren. Bovendien ging Wiemer zich ook meer en meer richten op het (kunnen) vangen van vogels ten behoeve van onderzoek terwijl het jagen op wild gestaag naar de achtergrond verdween. Het leek er zelfs op dat het Wiemer ook meer voldoening gaf om vogels te vangen en ze daarna weer in vrijheid te kunnen stellen.

Unieke attributen
Wiemer maakte voor ons allerlei benodigde materialen, zoals speciale slagnetten, hijsnetten maar ook heel unieke attributen zoals een warmte-couveuse voor verzwakte vogels, allerlei op maat gemaakte bewaarkisten of kleine luidsprekertjes geïntegreerd in een pvc-buis. Ook werden speciale mobiele kijkhutten gemaakt ten behoeve van het onderzoek bij kieviten. Je kunt het zo gek niet bedenken: Wiemer maakte het! Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken..

Wiemer tijdens controle van de netten in de Brandemeer (2005)

Gebruiksaanwijzing
Wiemer was een eigengereide en gesloten persoonlijkheid. Veel van zijn privé leven wist Wiemer feilloos onder de pet te houden. Zelfs zijn allernaasten wisten maar amper wat Wiemer allemaal in zijn roerige leven heeft doorgemaakt. Wiemer hield veel verborgen en het ontbrak ook nog wel es aan eenduidigheid wanneer een (soms ingrijpende) belevenis ook via derden werd ontmaskerd.
Zodoende hebben we Wiemer feitelijk nooit echt leren kennen.
Maar als je de gebruiksaanwijzing een beetje kon volgen en de humor van Wiemer begreep, was er (wat mij betreft) goed mee samen te werken. De dagen dat we samen het veld in trokken, meestal voor dag en dauw in de beginjaren van deze eeuw brengen mooie herinnerringen. Wat kon Wiemer genieten van een stukje ontbering in het vrije veld met daarbij de spanning van het vangen van vogels.
Dankzij de inzet van Wiemer kon er in de Brandemeer gebruik worden gemaakt van een speciale kar en een muskietentent voor de gnob dat ons op deze plek in mei en juni massaal te lijf ging..

Vogelhut
In de Venebuurt bij Terwispel heeft Wiemer een uitermate belangrijke rol gespeeld bij de eigenbouw van een blokhut. In eerste instantie met de komst van een caravan die werd omgebouwd tot vogelhut en daarna alle werk om deze te vervangen door een professionele blokhut tegenwoordig onmisbaar bij het veldwerk wat daar gebeurt. Dankzij Wiemer ook nog voorzien van allerlei technische snufjes.

Afnemende gezondheid
Wiemer zijn gezondheid ging de afgelopen jaren gestaag achteruit al wilde hij daar zelf weinig van weten.. Uiteindelijk is een ernstige ziekte hem fataal geworden.

We zullen Wiemer zijn grote technische bijdrage aan het ringwerk missen!

VRS Menork, Willem Bil, 4 januari 2023.