Trekvogelteldag Terwispel: geen trekvogels maar wel veel te zien!

06.10.2018

Vogelspotters bij Terwispel Venebuurt/Bouwespolder, ihkv Eurobirdwatch
6 oktober 2018

Ondertussen een ware traditie in Terwispel: de jaarlijkse Europese Vogelteldag van Vogelbescherming met de naam “Eurobirdwatch”(EBW). Op talrijke plekken in binnen en buitenland worden trekvogels geteld om zodoende een beeld te krijgen van wat er zich in deze tijd van het jaar afspeelt. Maar vooral ook om aandacht te vragen voor vogels die onder andere op de trek ongelofelijke prestaties leveren om te kunnen overleven..
Het waren vooral de nachttrekkers die deze dag hun steentje bijdroegen aan de najaarstrek van vogels in Terwispel. Dagtrek werd nauwelijks gesignaleerd maar dat mocht de pret beslist niet drukken.  Een heerlijke nazomerzon, de talrijk aanwezige zwanen, ganzen en eenden maar vooral visotters compenseerden ruimschoots het tekort aan gesignaleerde doortrekkende vogels.

Nachttrek
Maar de vogeltellers, met in totaal een stuk of tien gasten, kwamen ook wat de trekvogels betreft zeker aan hun trekken. Wat bleek is dat er veel nachttrek is geweest van Roodborst en Zwartkop.
Op de ringpost stonden de netten al in de vroege ochtend geplaatst. In totaal werden liefst 33 roodborsten en 43 zwartkopjes gevangen en geringd weer losgelaten. Dat het om trekvogels ging, bewees één van de gevangen roodborsten. Een nog juveniele roodborst (dit jaar uit het ei gekomen) droeg een splinternieuwe ring met het opschrift ‘HELGOLAND GERMANIA’ met daarbij een uniek nummer. Deze ring wordt via digitale kanalen door de ringers van Menork verwerkt, binnenkort zal bekend worden wanneer en waar deze roodborst recent in Duitsland werd geringd.
Ondertussen (maart 2019) is bekend geworden dat dit jonge roodborstje een week eerder (op 29 september) in Wangerland (in Ost Friesland-Duitsland) werd geringd.

Dagtrek
In oktober komt vooral ook de trek van dagtrekkende vogels flink op gang. Er is onderscheid tussen dag- en nachttrek. Veel trekvogels vliegen gedurende de nachtelijke uren hun route naar warmere oorden. Kleine karekieten, zwartkoppen en fitis zijn soorten die in de nacht de nodige kilometers afleggen. Vinken, mezen, lijsterachtigen en rietgorzen vliegen vooral overdag en dat maakt  dat oktoberdagen soms spectaculair kunnen zijn als je omhoog kijkt. Later op de dag als ook de roofvogels voorbij glijden op de aanwezige thermiek, maakt dan een echte trekdag in oktober tot een waar spektakel. Zeker op zonnige dagen en dat was het zeker op deze EBW-trekdag!
Ondanks het stralende weer bleef een trekspektakel uit in Terwispel doch een garantie dat de aanwezige vogelspotters veel te zien zouden krijgen was er reeds!
In de Bouwespolder, het meer tegenover de plek waar de  telpost is ingericht, verblijven dit (na-)jaar uitzonderlijk veel (ruiende) Knobbelzwanen, grauwe ganzen en diverse eendensoorten.

Visotters
Natuurlijk hopen de tellers er op dat er op zo’n ochtend toch ook iets bijzonders voorbij vliegt..
En ze mogen dan niet kunnen vliegen maar ze deden de vogelaars niet minder opveren toen er eerst één, en later zelfs drie, visotters in de kijker verschenen! Eerst een exemplaar vlakbij de in Schipssloot waarbij de enkeling die het dier zo snel niet in de kijker konden krijgen zich nog afvroeg of dat wel kon op deze plek… Aan alle twijfel kwam evenwel een eind toen er voor de telgroep, in de Bouwespolder, liefst drie exemplaren opdoken en zich goed lieten spotten!
Dat laatste gold klaarblijkelijk ook voor de talrijk aanwezige zwanen , ganzen een eenden. Want op een straal van zeker 100 meter van de plek waar de visotters opdoken was geen vogel meer te bekennen. Indrukwekkend, en zo werd ook dit jaar de jaarlijkse teldag, georganiseerd door Geaflecht in samenwerking met Menork, weer een prikkel voor de aanwezigen om jaarlijks gewoon bij dit gratis evenement aanwezig te zijn.

Overzicht getelde vogels

:, ,