Tureluur met pootring uit San Sebastian doodgebeten bij bioboer in Maasland

09.05.2017

Tureluur met afgebeten kop, gevonden in de weilanden bij Maasland door Hans Spierenburg. (Foto: Hans Spierenburg)

Een bijzondere melding maar met helaas een minder bijzondere doodsoorzaak. Dat is heel kort samengevat de vondst van een doodgebeten Tureluur op extensief boerenland in Maasland. Het bijzondere is in elk geval dat deze tureluur een pootring droeg met het opschrift ‘Aranzadi San Sebastian’ met daarbij een unieke code. Minder bijzonder volgens de vinder, Hans Spierenburg, is de doodsoorzaak van de Tureluur. Er is volgens Spierenburg veel predatie door voornamelijk vossen op land waar juist zo veel aandacht is voor weidevogels.

Grondpredatoren
Bioboer Willem Nell is er volgens Spierenburg  alles aan gelegen om vogels op zijn land ongestoord te laten broeden maar helaas vaak zonder het gewenste resultaat. Er is veel overlast door predatie, met name vossen zouden het gemunt hebben op de zeker 17 kievitsnesten die op zijn land lagen. Vandaag vond hij een Tureluur met afgebeten kop duidelijk een bewijs dat er in de weilanden bij Maasland grondpredatoren actief zijn. Dat laatste is zondermeer waar al is de kans wellicht groter dat een marterachtige (steenmarter, hermelijn of wezel) heeft toegeslagen. Maar dat laat onverlet dat inderdaad predatoren van invloed zijn op de populatie weidevogels ondanks de goede zorgen van de boer.

Gezonde broedpopulatie
Ook Menork deed veel onderzoek met kieviten en constateerde dat predatie vaak de oorzaak lijkt van alle kwaad. Feitelijk is die constatering natuurlijk juist maar toch ligt de oorzaak van de achteruitgang van onze weidevogels dieper. Doordat het leefgebied van onze weidevogels de laatste decennia zowel kwalitatief als kwantitatief sterk is achteruitgegaan, is er amper nog plek voor een gezonde broedpopulatie. Dat resulteert in relatief kleine geschikte hoekjes die uitermate kwetsbaar zijn geworden en zodoende gemakkelijk ten prooi vallen aan (roof)dieren die passen bij ons hedendaags landschap. Dat is erg frustrerend voor alle goede bedoelingen en inspanningen van boeren die zich oprecht zorgen maken over het leven in de weide.

Pootring van Tureluur met opschrift “ARANZADI SAN SEBASTIAN” en unieke code (foto: Hans Spierenburg)

Verhaal
Hoe dan ook, de melding van een doodgebeten Tureluur is erg vervelend als je bedenkt dat een (potentiële) broedvogel is geëlimineerd. De pootring die deze vogel droeg is bijzonder want erg veel ringen van makelij uit het Spaanse San Sebastian zijn er niet in het rijke archief van Menork, dat bestaat uit nagenoeg tienduizend terugmeldingen. Van tureluurs is evenwel bekend dat ze via de westkust naar (noord) west-Afrika trekken om daar de winter vaak met grote groepen steltlopers door te brengen. Deze tureluur zal vermoedelijk tijdens de reis zijn gevangen en voorzien van de pootring en laat zodoende in meerder opzicht een verhaal voor ons achter.