Vier boerenzwaluwen terug op geboorteplek Langezwaag

28.06.2015

fotoVan de boerenzwaluw is bekend dat broedvogels gehecht zijn aan de eenmaal uitgekozen broedplaats. Zeker als het broedsucces gunstig is, zullen de zwaluwen jaarlijks terugkeren naar dezelfde stal of schuur om er eieren te leggen en jongen groot te brengen. Uiteraard voor zover de zwaluwen de winter in Afrika hebben overleefd. Onderzoek heeft meerdere malen laten zien dat jonge zwaluwen al direct in de eerste levensmaanden op zoek gaan naar een plek waar ze in opvolgende jaren kunnen broeden. Na het uitvliegen gaan de jonge vogels op zwerftocht om zich te verenigen met een kolonie ergens in de omgeving. Vaak is dat op hooguit 10 kilometer van de geboorteplek. Waarschijnlijk loont het om direct goed te oriënteren waar zich geschikte plekken bevinden zodat de zwaluwen, na de eerste winter te hebben doorgebracht in Afrika, gericht de terugweg kunnen volgen en ‘weten’ waar ze naar toe moeten vliegen.

Soms komt het voor dat jonge vogels terugkeren op de geboorteplek om er uiteindelijk zelf ook te gaan broeden. Dit verschijnsel is tamelijk zeldzaam en als het al gebeurt, lijken jongen uit eenzelfde nest dat ook (bijna?) allemaal te doen. Zo kwam het al drie keer voor dat broertjes uit eenzelfde nest in een opvolgend jaar als broedvogel op dezelfde plek werden aangetroffen.
Vandaag constateerden we dit al voor de vierde keer. Op onderzoekslocatie 1 (aan de Hegedyk in Langezwaag) waar twee jongen uit een nest van vijf jonge vogels uit 2014 nu beide als broedvogel werden aangetroffen op dezelfde plek. Daarnaast werden zelfs nog twee jonge vogels uit 2014 gecontroleerd, waar onder nu ook een vrouwtje. De terugkeer als broedvogel op de geboorteplek werd tot nog toe hoofdzakelijk bij mannetjes waargenomen.

Er kon vandaag nog meer interessante informatie aan het Boerenzwaluwproject worden toegevoegd. Een tweetal pullen uit een nest dat in de steek was gelaten door de oudervogels (mogelijk omdat ze zijn omgekomen) was een week geleden verkast naar het nest van de buurvrouw. Daarin zaten vier pullen van wat jongere leeftijd die nog werden gevoederd door de ouders. Deze overstap lijkt succesvol te zijn uitgepakt want beide pullen werden vandaag als ogenschijnlijk gezond vliegjong gecontroleerd. De andere ontheemde pullen uit dit nest werden de afgelopen week dood gevonden.