Vrijwilliger(s) gezocht (en gevonden) voor onderzoek bij Vogels

14.06.2022

Eén van de activiteiten: het inspecteren van nesten van boerenzwaluwen in boerenstallen

Oproep 15 juni 2022
Vogelringstation Menork, gevestigd in Lippenhuizen, zoekt per direct meerdere medewerk(st)ers voor het onderzoek bij Vogels.
Bij het vele veldwerk, onder andere in natuurgebieden en in boerenstallen, is hulp zeer welkom.
De tijden zijn variabel (soms zeer vroeg in de ochtend) maar zeker ook (overdag) in de weekenden.

Per toerbeurt en meedoen met een enthousiast team
Het team bestaat uit meerdere veldmedewerkers zodat er per toerbeurt (bijvoorbeeld eens per 2 weken een – vroege – ochtend) meegedaan kan worden bij het vele veldwerk. Wij bieden een prachtige kans om veel meer over vogels aan de weet te komen en je draait mee in een enthousiast team van uiteenlopende leeftijden.

Interesse voor natuur en vogels
Hoewel het onderzoek vrij dicht bij huis plaatsvindt, kom je in schitterende gebieden waar je anders niet komt.
Wij vragen een flexibele houding, teamwerk en volop interesse voor de natuur, in het bijzonder zangvogels.
Reeds aanwezige kennis wordt op prijs gesteld maar is geen vereiste.

Actueel eind juni
Na een oproep in het regionaal weekblad SA! van 15 juni 2022 is van een verrassend aantal mensen een positieve reactie ontvangen.
Ondertussen (eind juni) zijn er gesprekken geweest met een tal kandidaten.
Het lijkt er op dat er zeker drie kandidaten zijn die, wat Menork betreft, kunnen aanhaken.
Het is natuurlijk over en weer de komende tijd nog even afwachten in hoeverre de werkzaamheden echt aansluiten bij de wensen van zowel de gekozen vrijwilligers als ook bij het team van Menork. Onder dat voorbehoud is er vooreerst met dit tal nieuwelingen voldoende waarborg voor het continueren van onze projecten. Een hele mooi opsteker!