VRS Menork

Vogelringstation (VRS) Menork doet met een team vrijwilligers projectmatig vogel(ring)onderzoek op locaties in Fryslân.
Het ringen van vogels wordt niet gezien als een doel op zich. Er worden in beginsel uitsluitend projecten geïnitieerd of (landelijk) ondersteund welke er, wat Menork betreft, toe doen. Eigen projecten hebben, zo gezegd, een kop en een staart.
Er wordt vooraf kritisch gekeken naar de hoeveelheid vogels dat moet worden gevangen om de onderliggende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Er worden in principe geen bijvangsten geringd.
Deze gedragscode maakt Stichting Vogelringstation Menork tot een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die tot doel heeft een wetenschappelijke basis te leggen voor het gericht beschermen van vogels. Zo staat dat ook nadrukkelijk in onze statuten verwoord.

Menork vormt een team van 12 vaste* medewerkers

Willem Bil
(1960)
bestuurslid, secretaris/penningmeester, deelnemer alle projecten
Wender Bil
(1995)
bestuurslid, deelnemer alle projecten, bmp telling, opmaak wetenschappelijke artikelen
Gerrit Krottje *
(1972)
deelnemer project havik en buizerd, verenonderzoek havik
Harry de Boer *
(1956)
bestuurslid, voorzitter, project CES en tuinonderzoek Labadiskebos Broeksterwoude, oeverzwaluw
Sander Veenstra
(1992)
bestuurslid, projecten zangvogels, buizerd, boerenzwaluw, stormmeeuw, oeverzwaluw
Theo Schuurs
(1970)
bestuurslid, projecten tuin, boerenzwaluw
Michiel Elderenbosch
(1992)
deelnemer project CES, eigen tuin Assen
Oebele Dijk
(1959)
project knobbelzwaan, boerenzwaluw, deelnemer projecten zangvogels
Appie Venema
(1955)
deelnemer project zangvogels, specialiteit: aflezen van halsbanden van overwinterende ganzen, boerenzwaluw en kerkuil in eigen boerderij
Wiemer Boomsma
(1946)
technisch medewerker bij alle projecten
Diedert Koppenol medewerker project CES en TREK (Venebuurt)
Rudmer Veenstra medewerker project CES en TREK (Venebuurt)

* medewerkers wellicht vanaf 2021 (volledig) zelfstandig met eigen project doch met (nog te bepalen) onderlinge samenwerking.