VRS Menork

Vogelringstation (VRS) Menork doet met een team vrijwilligers projectmatig vogel(ring)onderzoek op locaties in Fryslân.
Het ringen van vogels wordt niet gezien als een doel op zich.
Er worden in beginsel uitsluitend projecten geïnitieerd of (landelijk) ondersteund welke er, wat Menork betreft, toe doen.
Eigen projecten hebben, zo gezegd, een kop en een staart.
Er wordt vooraf kritisch gekeken naar de hoeveelheid vogels dat moet worden gevangen om de onderliggende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Er worden in principe geen bijvangsten geringd.
Deze gedragscode maakt Stichting Vogelringstation Menork tot een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die tot doel heeft een wetenschappelijke basis te leggen voor het gericht beschermen van vogels.
Zo staat dat ook nadrukkelijk in de statuten verwoord.

Menork vormt een team van 10 vaste* medewerkers (laatste update  januari 2023).

Willem Bil
bestuurslid, secretaris, deelnemer alle projecten, coördinatie
Sander Veenstra bestuurslid, projecten zangvogels, buizerd, boerenzwaluw, stormmeeuw, oeverzwaluw
Theo Schuurs bestuurslid, voorzitter, projecten tuin, boerenzwaluw
Michiel Elderenbosch bestuurslid, deelnemer project CES, eigen tuin Assen
Oebele Dijk
bestuurslid, penningmeester, project knobbelzwaan, boerenzwaluw, deelnemer projecten zangvogels
Wender Bil deelnemer alle projecten: opmaak wetenschappelijke artikelen
Diedert Koppenol medewerker project CES en TREK (Venebuurt)
Rudmer Veenstra medewerker project CES en TREK (Venebuurt)
Johan de Jong medewerker alle projecten
Appie Venema deelnemer project zangvogels, specialiteit: aflezen van halsbanden van overwinterende ganzen, boerenzwaluw en kerkuil in eigen boerderij

* naast de vaste medewerkers is er ook een wisselend aantal mensen dat Menork ondersteuning biedt bij allerlei (praktische) taken.