ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Vogelringstation Menork staat vanwege haar Algemeen Nut Beogende doelstellingen (fiscaal) geregistreerd als ANBI Instelling.
Mede in verband met deze registratie is het nodig en gewenst dat een ieder (online) inzage kan krijgen in de samenstelling en werk(wijze) van Menork.

Wat Waar
Naam Stichting Vogelringstation (VRS) Menork
RSIN / fiscaal nummer 814463952
Contactgegevens Secr. Willem Bil, email: info@menork.nl
Adres: De Buorren 91 – 8408 HL LIPPENHUIZEN
Bestuurssamenstelling Namen en taken van bestuursleden en andere vaste medewerkers van Menork
Beleidsplan en beloningenbeleid Download (PDF)  ANBI-Jaarverslag-2023
Algemene doelstelling Wetenschappelijk onderzoek bij vogels met als doel een (betere) basis te leggen voor vogelbescherming

Vrijwilligers
Het beloningenbeleid staat vervat in de statuten respectievelijk het (financiële)jaarverslag en komt er op neer dat er geen loon voor werkzaamheden wordt verstrekt.
Vogelringstation Menork werkt met vrijwilligers. 

Jaarlijks beleidsplan
Het jaarlijks vast te stellen beleidsplan omvat in grote lijnen het voortzetten van (deelname aan landelijke) lopende onderzoeksprojecten die allen separaat omschreven en toegelicht worden in het (financiële) jaarverslag.

Statuten
Stichting Vogelringstation Menork werd op 29 februari 1996 opgericht. De destijds vastgestelde statuten gelden als richtlijn voor de dagelijkse gang van zaken. Omdat het tal zaken in de loop der jaren gestaag is veranderd (zoals verdergaande digitalisering en het gebruik van GPS), is in 2023 een bestuursbesluit opgemaakt waarbij een aantal artikelen uit de statuten nader is gedefinieerd zonder in de basis te zijn veranderd.