VRS Menork

Vogelringstation (VRS) Menork doet met een team vrijwilligers projectmatig vogel(ring)onderzoek op locaties in Fryslân.
Het ringen van vogels wordt niet gezien als een doel op zich.
Er worden in beginsel uitsluitend projecten geïnitieerd of (landelijk) ondersteund welke er, wat Menork betreft, toe doen.

Eigen projecten hebben, zo gezegd, een kop en een staart.
Er wordt vooraf kritisch gekeken naar de hoeveelheid vogels dat moet worden gevangen om de onderliggende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
Er worden in principe geen bijvangsten geringd.
Deze gedragscode maakt Stichting Vogelringstation Menork tot een instelling die tot doel heeft een wetenschappelijke basis te leggen voor het gericht beschermen van vogels.
Zo staat dat ook nadrukkelijk in onze statuten verwoord.

Menork vormt een team van 10 vaste medewerkers.

willemWillem Bil (1960)bestuurslid, secretaris/penningmeester, deelnemer alle projecten
wenderWender Bil (1995)bestuurslid, deelnemer alle projecten, bmp telling, opmaak wetenschappelijke artikelen
gerrit7Gerrit Krottje (1972)deelnemer project havik en buizerd, verenonderzoek havik
harry136Harry de Boer (1956)bestuurslid, voorzitter, project CES en tuinonderzoek Labadiskebos Broeksterwoude, oeverzwaluw
sanderSander Veenstra (1992)bestuurslid, projecten zangvogels, buizerd, boerenzwaluw, stormmeeuw, oeverzwaluw
theoTheo Schuurs (1970)bestuurslid, projecten tuin, boerenzwaluw
michielMichiel Elderenbosch (1992)deelnemer project CES, eigen tuin Assen
oebeleOebele Dijk (1959)project knobbelzwaan, boerenzwaluw, deelnemer projecten zangvogels
appieAppie Venema (1955)
deelnemer project zangvogels, specialiteit: aflezen van halsbanden van overwinterende ganzen, boerenzwaluw en kerkuil in eigen boerderij
wiemerWiemer Boomsma (1946)technisch medewerker bij alle projecten