Weersomslag zorgt voor presentie boerenzwaluw op de onderzoekslocaties

09.05.2021

Pas teruggekeerde boerenzwaluwen in de koeienstal te Hemrik (locatie 13)

In het midden en zuiden van Nederland begrijpen ze er weinig van. Daar zijn collega onderzoekers al volop aan het inventariseren van broedvogels en hun nesten en zouden er zelfs al eieren uitgekomen zijn. Hoe anders is dat hier in het noorden des lands op hemelsbreed nog geen 100 kilometer verderop.

Kou
Slechts een enkele broedvogel is halverwege april teruggekeerd in de stallen waar vorig jaar nog twee legsels werden uitgebroed. Niet om er meteen weer volop tegenaan te gaan om te gaan broeden, zoals dat vaak te zien is in een gemiddeld voorjaar. Maar nu eerst om er voor te zorgen dat de kou wordt getrotseerd en er (net) voldoende kan worden gegeten om de dagen door te komen.

Serieuze terugkeer
De vogels maken in april dan ook nog amper aanstalten om de oude nesten weer op te lappen. Pas eind april beginnen de eerste zwaluwen aan nesten de denken. Het is dan nog steeds erg koud en er is nog slechts een klein deel van de broedpopulatie dat zich in de stallen begeeft. Voor de live camera’s op de locaties 2 en 3 zien we ook nauwelijks activiteit. Pas begin mei neemt het aantal vogels langzaam toe en op 9 mei – als het weer omslaat en de thermometer een waarde aanwijst die zeker 10 graden hoger ligt dan in de voorafgaande weken – kan dan eindelijk worden gesproken van serieuze terugkeer van de broedvogels uit hun winterkwartier.
De afgelopen jaren gaven een totaal ander beeld met juist hoge temperaturen eind maart en in april en daardoor ook vroege nestactiviteit.

Volop activiteit
Op zondag 9 mei wordt de eerste inventarisatie op de drie locaties gedaan. Een aantal nesten is ondertussen weer opgelapt door de aanwezige broedvogels, duidelijk is dat er de komende dagen de eerste eieren verwacht mogen worden. Op alles drie plekken is nu een proportioneel deel van de broedvogels aanwezig en daarmee lijkt het er dus toch op dat er ook in 2021 weer volop activiteit zal zijn..