Wilgenbos uitgedund en nat pak op Werkdag Menork

31.01.2023

Jaarlijks is het nodig dat het onderzoeksgebied De Venebuurt hier en daar wat wordt gesnoeid.
Het gebied bestaat voor een belangrijk deel uit wilgenstruiken en meidoorn.
Alleen wanneer er periodiek wordt gesnoeid blijft het gebied enigszins constant.
Bovendien een opsteker voor broedvogels die juist in de dichtgroeiende jonge struiken een geschikte nestplek of voedsel kunnen vinden. Zo is een deel van het wilgenbos nu dermate opgeschoten dat een groot deel in een stadium terecht is gekomen dat het afsterft en mede door verdroging op den duur plaats gaat maken voor bomen als els en berk. Door het waterpeil hoger te houden en het bos periodiek te verjongen ontstaat echter een meer contante situatie waardoor ook het belendende rietveld langer bewaard kan blijven.
Met deze aanpak komt een CES project tot zijn recht. Door het leefgebied van vogels zo veel mogelijk stabiel te houden, kan er een betrouwbare meting worden gedaan m.b.t. (het vergelijk van) de jaarlijkse broedprestaties van structureel voorkomende vogelsoorten.

Corridor
Op vrijdag 27 januari is er een respectabel aantal vrijwilligers van Menork beschikbaar om de handen uit de mouwen te steken. Er wordt deze dag een corridor gecreëerd door het zuidelijk deel van het wilgenbos. Daardoor zal er weer sprake zijn van lichtinval dat er voor zorgt dat afgezaagde wilgen weer snel en nog veel dichter zullen aangroeien. Een klus waarbij twee kettingzagen nodig zijn. Rudmer en Sander zijn dienaangaande duidelijk ervaren krachten zoals al snel zal blijken.
Tevens werk aan de winkel voor de andere menorken om er vervolgens voor te zorgen dat de afgezaagde takken in banen worden opgeslagen. Johan, Oebele, Theo en Rinse zorgen er op deze wijze voor dat er een geschikte uitwijkplek komt voor de in het bos broedende zangvogels.
Ook Appie meldt zich later op de dag om de helpende hand te bieden.

Willem met kletsnat pak na ongewenste duik in het water…

Kletsnat pak
Willem is bezig met een kleine hersteloperatie aan de loopbrug bij de entree van het gebied. Een omgevallen dode elzenboom heeft hier enige tijd geleden een fundament losgeslagen dat nodig hersteld moet worden. Bij het loswrikken van de fundamentsresten valt deze klus echter letterlijk in het water. Door verlies van evenwicht belandt Willem voluit in de tamelijk diepe dreksloot. Een kletsnat pak is het gevolg. De straffe noordoostenwind zorgt vervolgens voor snelle onderkoeling dus zit er voor Willem weinig anders op dan snel huiswaarts te keren om daar weer een droog pak te halen..

Hersteld broedhabitat
Halverwege de middag besluiten we zo’n beetje unaniem om er letterlijk mee te kappen. Oftewel een einde te maken aan het vele snoei- en kapwerk. Er is een flink gat geslagen in het wilgenbos maar tegelijk ook weer keurig geordend en zodoende ook meteen klaar als hersteld broedhabitat voor vogelsoorten als de Fitis, tjiftjaf, merel of zwartkop. En terwijl de zwetende Menorken nog maar amper uit het bosje zijn verdwenen, foerageren er al een roodborstje en winterkoning in de muur van takken. Een nieuw begin!