Zwaluwenwand Nij Beets weer klaar voor gebruik

03.04.2023

Met behulp van een trap, een staander, een touw met een emmer en grondboren worden de nestgaten hersteld door vrijwilligers van Geaflecht (Nij Beets, 29 maart 2023)

Een jaarlijks terugkerende klus. Het schoonmaken van de nestgaten in de betonnen kunstwand met nestgaten voor de Oeverzwaluw. Voor meer dan 80 paar Oeverzwaluw is er plek in de nieuwe kunstwand welke in 2016 werd gerealiseerd. Een mooi appartementen gebouw zou je kunnen zeggen voor zwaluwen, echter niet geheel onderhoudsvrij. Want de woonruimte wordt hier slechts gevormd door een betonnen wand met gaten met daar achter een grote bult met zand. Jaarlijks graven de vogeltjes hun eigen huis: met pootjes van ongeveer een centimeter lang maken ze achter de voorgeboorde betonnen gaten nestgaten met een diameter van een decimeter tot een diepte van soms bijna een meter! En reeds voor-gegraven gaten accepteren ze in principe niet: wellicht herbergen deze open gaten mogelijk parasieten of zijn ze bekend bij (grond)predatoren. Jaarlijks maken ze er bij voorkeur zelf weer werk van en dat kan dus alleen door elk jaar vers zand in de gaten te stoppen nadat de resten van vorig jaar uit de gaten zijn verwijderd. Bij 82 nestgaten in een betonnen wand, die aan de rand van de diepe zandwinplas in Nij Beets staat opgesteld, nog een hele karwei! De betonnen wand staat letterlijk in het water en is vanwege steile hellingen en allerlei (scherpe) randbegroeiing moeilijk bereikbaar. Maar het team van vrijwilligers van Geaflecht laat zich nooit uit het veld slaan..

Kunstjes
Zo hebben ze voor de wand in Nij Beets de nodige kunstjes bedacht om de nesten te kunnen bereiken. Met behulp van een staander en een trap worden de nesten vanuit het water bereikt en dankzij de aanlevering van vers zand vanuit een emmer die van boven naar beneden wordt gehesen

Zandwinplas Nij Beets, najaar 2020 voorzien van een drijvend zonnepanelenpark

met een touw kunnen de mannen, eerst nadat de gaten met een grondboor zijn schoongemaakt, de nesten volstoppen met vers zand. Over teamwerk gesproken.. Dankzij deze gerichte actie is er ook in 2023 weer plek voor oeverzwaluwen in Nij Beets. Van deze locatie wordt tot nog toe jaarlijks dankbaar gebruik gemaakt. Nagenoeg alle nestgaten worden jaarlijks bewoond en dankzij deze aanpak wordt ook voorkomen dat broedvogels massaal in de verse zandbulten in het exploitabele deel van de zandput belanden. Want meestal zijn dit hele tijdelijke opslagplekken waardoor de kans op verstoring van nesten groot is of dat de exploitant door aanwezige (beschermde) nesten geremd wordt in diens werkzaamheden.

Zonnepanelenpark.
In de put is in het najaar van 2020 een drijvend zonnepanelenpark geïnstalleerd waardoor een deel van het water onbereikbaar is geworden en de plek een heel ander aanzien heeft gekregen. Gelukkig ligt er nog een zodanige buffer tussen de betonwand en de panelen dat de zwaluwen, net als de afgelopen jaren, ook dit jaar de nesten (succesvol) gaan bewonen. In elk geval ligt het hem dit jaar ook niet aan de inzet van de actieve mensen van Geaflecht!