Zwartkop volgt Menork op twee verschillende CES-locaties in Fryslân

07.05.2017

Zwartkop, man, foto archief Menork

Het lijkt een beetje de omgekeerde wereld: een vogel die de ringer volgt in plaats van andersom. Het overkwam Menork in de personen van Willem en Wender. Omdat collega Jan de Jong een poosje uit de running lag, werden in april door Menork de honneurs waargenomen in de oeverlanden van het Tjeukemeer. Eind april trekken nog veel zangvogels door om uiteindelijk de (meestal noordelijker gelegen) broedplekken op te zoeken.

laptop
Dat gold klaarblijkelijk ook voor een Zwartkopje (man). Deze werd door Menork aan het Tjeukemeer gevangen op 14 april 2017 om 10.52 uur. Aan de conditie was af te leiden dat de vogel nog geen nest had en nog beschikte over enige vetreserves voor de trekafstand. Voor de insiders: er werd een cloakescore van 3 toegekend en een vetscore van 1. Op 6 mei 2017 – de dag waarop Jan de Jong laat weten weer voor het eerst actief te kunnen zijn aan het Tjeukemeer – wordt er ook CES onderzoek gedaan in de Venebuurt van Terwispel. Daar duikt een zwartkopje met ringcode die Willem en Wender heel bekend voorkomt.. Maar het blijkt toch echt geen eigen vogel te zijn, de meegebrachte laptop is daar ter plekke heel duidelijk over: een ‘vreemde’ ring van een andere ringer! Maar wat blijkt is dat de ring wel degelijk door Menork werd aangelegd!

De Venebuurt bij Terwispel ligt hemelsbreed 20 kilometer noordoostelijk van de Oeverlanden Tjeukemeer te Rohel

Dat gebeurde dus recent ter vervanging van Jan de Jong aan het Tjeukemeer.. Nu treffen we ditzelfde zwartkopje dus weer aan in de netten opgesteld in de Venebuurt ten noorden van Terwispel. Uiteraard wordt de ringcode genoteerd maar ook dat de vogel nu wel in broedconditie is. Voor de insiders: een cloake score 2 en een vetscore 0.

begroeten
Zeer toevallig dat één van al die vele duizenden zangertjes dus keurig de ringer volgt. Bij het Tjeukemeer op trek naar zijn broedgebied dat de Venebuurt blijkt te zijn geworden. En zo kan het geschieden dat Menork eenzelfde zwartkopje op twee totaal verschillende plekken kan begroeten. Het Tjeukemeer ligt hemelsbreed op 20 kilometer afstand van Terwispel met daartussen Heerenveen.